Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Skłonność do oszczędzania

  Charakterystyka

  Skłonność do oszczędzania to zdolność jednostki do odkładania konsumpcji w czasie. Wiąże się ona z procesem psychologicznym, jak również zależy od norm społecznych i postawy wobec konsumpcji.

  Zatem o skłonności decydują zdolności do odkładania w czasie gratyfikacji oraz...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura korygująca

  Charakterystyka

  Faktury korygujące są szczególnym rodzajem faktur, których funkcja polega na doprowadzeniu faktury pierwotnej do stanu odpowiadającemu rzeczywistości. Faktury są bowiem dokumentem sformalizowanym i niedozwolone są na nich żadne dopiski czy poprawki. Faktura korygująca ma moc faktury i pod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie systemu celów

  Charakterystyka

  Projektowanie systemu celów obejmuje następujące etapy:

  formułowanie celów, hierarchizację celów, wybór celów, klasyfikację celów. Formułowanie celów

  Możemy wyróżnić cele ekonomiczne, które odnoszą się do efektywności działania i pozaekonomiczne (np. organizacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady zarządzania jakością

  Idea zasad

  Nowelizacja norm ISO serii 9000 z 2000 roku wprowadziła w normie 9004 zasady zarządzania jakością, których stosowanie ma ułatwić kierownictwu organizacji doskonalenie systemu jakości. Zasady te to (ISO 9004 2000, s. 17):

  orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /16 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo sytuacyjne

  Charakterystyka

  Odmiennie niż to było w przypadku innych szkół, przy nurcie sytuacyjnym nie ma krytyki poprzednich podejść. Nurt sytuacyjny mówi: Każde podejście jest dobre - musi być ono jedynie zastosowane do odpowiedniej sytuacji. Inaczej mówiąc najlepszą odpowiedzią na pytanie w jaki sposób...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /6 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Business intelligence

  Charakterystyka

  Business Intelligence (Inteligentne Systemy Wspomagania Biznesu)należą do grupy systemów informacyjno - decyzyjnych.

  Głównym zadaniem tych systemów jest inteligentne badanie, agregacja oraz wielowymiarowa analiza danych, które pochodzą z wielu źródeł, zarówno wewnętrznych jak i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windykacja

  Charakterystyka

  Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza roszczeń, obronę konieczną, a w szczególnym przypadku nawet zemstę. Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /6 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windykacja

  Charakterystyka

  Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza roszczeń, obronę konieczną, a w szczególnym przypadku nawet zemstę. Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /6 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windykacja

  Charakterystyka

  Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza roszczeń, obronę konieczną, a w szczególnym przypadku nawet zemstę. Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /6 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raport Konrada

  Charakterystyka

  12 listopada 1987 roku powstała pierwsza metoda pomiaru i zarządzania aktywami niematerialnymi (kapitałem intelektualnym) zwana Raportem Konrada. Koncepcja powstała dzięki pracy siedmiu Szwedów tworzących tzw. Grupę Konrada. Raport krytykował dotychczasowy sposób sprawozdawczości, w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 664

  praca w formacie txt

Do góry