Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie relacjami z klientem

  Jest to grupa technik i narzędzi, nazywanych również systemami CRM (ang. Customer Relationship Management), pozwalających na rejestrację wszelkich informacji o kliencie dotyczących nie tylko jego transakcji z przedsiębiorstwem (faktury, zamówienia itp.) ale również informacji o jego opinii, gustach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres programowy procesu decyzji

  Charakterystyka

  Narzędzie, które pomaga w wyborze optymalnej drogi do osiągnięcia celów. Wykorzystuje symulacje możliwego przebiegu zdarzeń (J. Łańcucki 2006, s. 312). Jest podobny do diagramu systematyki (decyzyjne). Cechą wspólną jest chronologia procedur, ale wykres programowy procesu decyzji obok...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura

  Charakterystyka

  Infrastruktura (ang. infrastructure) - ogół obiektów, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do funkcjonowania wszystkich struktur społeczno-gospodarczych. Chodzi tu przede wszystkim o kapitał rzeczowy, który wykorzystuje się do produkcji usług dostępnych publicznie, np. transportu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura

  Charakterystyka

  Infrastruktura (ang. infrastructure) - ogół obiektów, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do funkcjonowania wszystkich struktur społeczno-gospodarczych. Chodzi tu przede wszystkim o kapitał rzeczowy, który wykorzystuje się do produkcji usług dostępnych publicznie, np. transportu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura informatycznego systemu zarządzania strategicznego

  Elementy systemu

  Podstawowe elementy systemu informatycznego wspomagającego pracę kierownictwa najwyższego szczebla to:

  Raportowanie - oprogramowanie odpowiedzialne za wizualizację (w odpowiednim formacie) danych pozyskanych z danych|baz danych przedsiębiorstwa i dostarczenie ich do kierowników zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie frykcyjne

  Charakterystyka

  Bezrobocie frykcyjne jest to rodzaj bezrobocia, które dotyka między innymi absolwentów w okresie pomiędzy ukończeniem szkoły, a znalezieniem pierwszego miejsca pracy lub jest związane ze zmianą obecnego zatrudnienia.

  Dotyczy ono również osób wykonujących sezonowa|prace sezonowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie frykcyjne

  Charakterystyka

  Bezrobocie frykcyjne jest to rodzaj bezrobocia, które dotyka między innymi absolwentów w okresie pomiędzy ukończeniem szkoły, a znalezieniem pierwszego miejsca pracy lub jest związane ze zmianą obecnego zatrudnienia.

  Dotyczy ono również osób wykonujących sezonowa|prace sezonowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa cywilno-prawna

  Informacje ogólne

  Umowa cywilno-prawna jest najbardziej doniosłą i najważniejsza w obrocie gospodarczym postacią czynności prawnej. Jednakże jej zastosowanie rozciąga się również na inne aspekty życia jak np. prawa autorskie, prawo spadkowe, prawo pracy, dlatego też ustawodawca zdecydował się na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Istotą wyceny przedsiębiorstwa jest podanie jego wartości wyrażonej w określonych jednostkach pieniężnych za pomocą ustalonych ocen, reguł i analiz. Znajduje ona szerokie zastosowanie przy okazji:

  zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa, zmiany stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /3 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Istotą wyceny przedsiębiorstwa jest podanie jego wartości wyrażonej w określonych jednostkach pieniężnych za pomocą ustalonych ocen, reguł i analiz. Znajduje ona szerokie zastosowanie przy okazji:

  zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa, zmiany stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /3 676

  praca w formacie txt

Do góry