Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Środki przekazu reklamy

  Charakterystyka

  Środki przekazu reklamy- to narzędzia służące do masowego komunikowania się w celu dostarczenia informacji reklamowych do bardzo licznych i zróżnicowanych odbiorców.

  Odbiorca to podmiot, który oczekuje aby przekaz reklamowy był we właściwy sposób do niego skierowany. Narzędzia które...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /5 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkoda w komunikacji

  Rodzaje

  Wyróżniamy trzy podstawowe grupy przeszkód:

  przeszkody fizyczne - zakłócają odbiór przesyłanego sygnału, np. hałas młota pneumatycznego niedaleko sali wykładowej, trzaski w słuchawce telefonicznej, zakłócenia obrazu telewizyjnego w wyniku złej pogody; przeszkody semantyczne - polegają na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /3 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program najlepszych praktyk

  Charakterystyka

  Technika programów najlepszych praktyk (ang. best practices) ma na celu upowszechnienie wśród pracowników organizacji najlepszych, najbardziej efektywnych i racjonalnych metod wykonywania różnego rodzaju prac dla przedsiębiorstwa.

  Sprzyjać temu mają przede wszystkim spotkania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Sanitarna

  Definicja

  Państwowa Inspekcja Sanitarna PIS - organ powołany w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem nad warunkami:

  higieny środowiska, higieny pracy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /7 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Sanitarna

  Definicja

  Państwowa Inspekcja Sanitarna PIS - organ powołany w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem nad warunkami:

  higieny środowiska, higieny pracy w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /7 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwarcie negocjacji

  Charakterystyka

  Negocjacje rozpoczyna się z reguły wystąpieniami, w których strony prezentują swoje życzenia i interesy. Podstawową rolę odgrywają tu trzy czynniki:

  Taktyki - stanowią część przyjętej strategii, obejmują zespół powiązanych logicznie manewrów, których celem jest uzyskanie celów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /3 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Wydatki konsumpcyjne to wydatki gospodarstw domowych na:

  dobra trwałego użytku, takie jak pralki, lodówki, samochody, itp., dobra nietrwałe, np. żywność, odzież, środki czystości, itp., usługi, takiej jak usługi kosmetyczne, czy opieka medyczna.

  Ważnym jest, iż nie należą do nich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /3 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prezentacji produktu

  Charakterystyka

  Prezentacja produktu polega na przedstawieniu zalet i korzyści danego przedmiotu potencjalnemu kupującemu. Jest jednym z etapów procesu sprzedaży, podczas którego sprzedawca przedstawia wybraną propozycję. Głównym jej celem jest sprzedaż produktu klientowi.

  Na samym początku należy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /4 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prezentacji produktu

  Charakterystyka

  Prezentacja produktu polega na przedstawieniu zalet i korzyści danego przedmiotu potencjalnemu kupującemu. Jest jednym z etapów procesu sprzedaży, podczas którego sprzedawca przedstawia wybraną propozycję. Głównym jej celem jest sprzedaż produktu klientowi.

  Na samym początku należy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /4 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łatwość użytkowania systemu informacyjnego

  Łatwość użytkowania

  Odnosi się do stopnia przezwyciężenia barier psychofizycznych związanych z korzystaniem z systemu oraz zgodności z podstawowymi zasadami ergonomii.

  Łatwość użytkowania systemu informacyjnego wiąże się z odpowiednio zaprojektowanym (logicznym i przejrzystym) tzw. interfejsem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry