Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Metodyka spiralna

  Charakterystyka

  Metodyka spiralna - zakłada cykliczne realizowanie określonej sekwencji działań prowadzących do osiągnięcia rozwiązania docelowego. Stosowany jest najczęściej w bardzo dużych przedsięwzięciach informatycznych, wymagających ciągłego rozwoju i doskonalenia.

  Etapy

  Sekwencja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego

  Charakterystyka

  Podstawowy dokument prawnomiędzynarodowy stanowiący katalog zasad, warunków i praktyk tworzących wspólne normy europejskie służące ochronie i rozwojowi samorządności lokalnej w prawie wewnętrznym państw sygnatariuszy. Projekt karty został opracowany i przyjęty przez Stałą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFTA

  Charakterystyka

  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - (ang. European Free Trade Association, EFTA), międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 r. na mocy konwencji sztokholmskiej (podpisanej 4 stycznia 1960), mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierzenie i normowanie czasu pracy

  Mierzenie i normowanie czasu pracy jest rozumiane jako systematyczne ustalanie aktualnego czasu wykonywania ruchów roboczych, czynności, operacji i realizacji określonych procedur administracyjno-biurowych oraz wyznaczanie struktury zużycia czasu pracy stanowiska przy wykorzystaniu technik mierzenia czasu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /4 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza

  Charakterystyka

  ''

  Możliwość kierowania określoną grupą osób i dysponowania zasobami wobec zajmowania nadrzędnej pozycji w organizacji lub grupie.

  Według Roberta Green'a władza- to proces zarządzania iluzjami ludzi.

  Ze względu na charakter relacji możemy mówić o władzy:

  Indywidualnej - panowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum kosztów i jego kontrola

  Charakterystyka

  Koszt (wg. E.Burzym) jest definiowany jako ?niezbęde (społecznie i gospodarczo uzasadnione) zużycie środków rzeczowych oraz usług obcych, wyrażonych w cenach nabycia, a także niezbędne wykorzystanie pracy żywej, wyrażone w płacach, związanie z efektem użytecznym, powstałym w danym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum kosztów i jego kontrola

  Charakterystyka

  Koszt (wg. E.Burzym) jest definiowany jako ?niezbęde (społecznie i gospodarczo uzasadnione) zużycie środków rzeczowych oraz usług obcych, wyrażonych w cenach nabycia, a także niezbędne wykorzystanie pracy żywej, wyrażone w płacach, związanie z efektem użytecznym, powstałym w danym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostawca

  Charakterystyka

  Dostawca - jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie dotransportować określone dobra odpowiednim odbiorcom, objęty umową zawartą z odbiorcą towarów. (Griffin , Ricky W. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 str. 111-112). Dostawcą może być...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostawca

  Charakterystyka

  Dostawca - jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie dotransportować określone dobra odpowiednim odbiorcom, objęty umową zawartą z odbiorcą towarów. (Griffin , Ricky W. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 str. 111-112). Dostawcą może być...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CeTO

  Charakterystyka

  CeTO (Centralna Tabela Ofert) - jest to nieurzędowy, publiczny rynek papierów wartościowych. Powstała 12 lutego 1996 roku jako spółka akcyjna. Jej głównym akcjonariuszem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. CeTO jest elementem regulowanego wtórnego publicznego obrotu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt

Do góry