Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rachunek normatywny kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek normatywny kosztów jest to średnia wartość kosztów rzeczywistych normatywnych porównywanych do wartości historycznych przedstawionych dla kilku okresów obrachunkowych, zatem nie są kosztami planowanymi, gdyż podstawą do ich określenia są wyłącznie wymienione powyżej koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Max Weber

  Max Weber (1864-1920) to jeden z głównych przedstawicieli kierunku administracyjnego. Koncepcję swą buduje na pojęciu panowania, przez które rozumie szansę posłuszeństwa pewnych osób wobec rozkazu o określonej treści. Max Weber stworzył podwaliny organizacji formalnej. Natomiast prezentowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /8 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniunktura gospodarcza

  Definicja

  Koniunktura gospodarcza to wszelkie zmiany aktywności gospodarczej przejawiające się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych. Wskaźniki te to wskaźniki agregatowe określające kondycję gospodarki, a więc np. PKB. PNB, inwestycja, konsumpcja,wskaźniki bezrobocia...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opowiadania o zarządzaniu

  Balon na rozgrzane powietrze

  Człowiek lecący w balonie orientuje się, że się zgubił. Zmniejsza wysokość i zauważa na ziemi człowieka. Opuszcza jeszcze bardziej balon i krzyczy:

  - Przepraszam, czy może mi pan pomóc? Obiecałem koledze, że spotkam się z nim pół godziny temu, ale nie wiem gdzie w tej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie mocnych i słabych stron w negocjacjach

  Charakterystyka

  Przygotowując się do negocjacji każdy negocjator powinien w pierwszej kolejności poznać druga stronę, gdyż pozwala to na obranie odpowiedniego stanowiska w rozmowach. W tym celu należy zgromadzić informacje o pozycji rynkowej obu stron, przeanalizować zdobyte wcześniej doświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowy Rejestr Sądowy

  Definicja

  Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), to rejestr prowadzony w systemie informatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujący podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru.<brKrajowy Rejestr Sądowy składa się z:

  rejestru przedsiębiorców, rejestru...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /4 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OECD

  Charakterystyka

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation For Economic Co-operation and DDevelopment ) została utworzona w na mocy Konwencji Paryskiej z 14 grudnia 1960 roku. Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 30 września 1961 roku. OECD jest klubem państw rozwiniętych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /3 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania E. I. Altmana

  Charakterystyka

  Jest to jeden ze sposobów całościowej oceny danego przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej. Altman zbudował model, na podstawie którego można przewidzieć ewentualne problemy finansowe, określić zagrożenie związane z upadłością firmy. W tym celu dokonał wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania E. I. Altmana

  Charakterystyka

  Jest to jeden ze sposobów całościowej oceny danego przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej. Altman zbudował model, na podstawie którego można przewidzieć ewentualne problemy finansowe, określić zagrożenie związane z upadłością firmy. W tym celu dokonał wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza ASTRA

  Charakterystyka

  Analiza strategiczna typu ASTRA odnosi się do badania dwóch problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Pierwszy dotyczy diagnozy przyjętej wcześniej przez przedsiębiorstwo strategii działania, jak również analizę tego, co dzieje się wewnątrz oraz na zewnątrz firmy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /3 449

  praca w formacie txt

Do góry