Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo czyli podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach zarobkowych na własny rachunek.

  Cechy

  Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy posiada:

  ...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taryfikator płac

  Siatka wynagrodzeń (taryfikator)

  Siatka wynagrodzeń, zwana także siatką płac (siatką taryfową) to przyjęta w firmie struktura wynagrodzeń finansowych oparta na założeniach polityki płac. Określa ona liczbę kategorii oraz ich punktowe odpowiedniki, wyznaczone na podstawie wyników wartościowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taryfikator płac

  Siatka wynagrodzeń (taryfikator)

  Siatka wynagrodzeń, zwana także siatką płac (siatką taryfową) to przyjęta w firmie struktura wynagrodzeń finansowych oparta na założeniach polityki płac. Określa ona liczbę kategorii oraz ich punktowe odpowiedniki, wyznaczone na podstawie wyników wartościowania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taryfikator płac

  Siatka wynagrodzeń (taryfikator)

  Siatka wynagrodzeń, zwana także siatką płac (siatką taryfową) to przyjęta w firmie struktura wynagrodzeń finansowych oparta na założeniach polityki płac. Określa ona liczbę kategorii oraz ich punktowe odpowiedniki, wyznaczone na podstawie wyników wartościowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby

  Charakterystyka

  Potrzeba to biologiczny lub psychiczny stan motywacyjny, który ukierunkowuje zachowania jednostki na pewien cel. Potrzeby motywują zachowania ludzkie.

  Hierarchia potrzeb Maslowa

  Teoria potrzeb amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa stanowi isnpirację dla wielu badaczy i jest chyba...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe błędy negocjacji

  Można (do pewnego stopnia) zgodzić się z opinią G.Kennedy'ego s. 62-63, który stwierdził, iż dzieci (w przeciwieństwie do rodziców) to najlepsi negocjatorzy na świecie, gdyż:

  wiedzą, jak dostać, czego chcą, są absolutnie bezlitosne w egzekwowaniu swoich potrzeb, nie mają nawet cienia poczucia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilność systemu informacyjnego

  Stabilność

  Stopień odporności systemu na zakłócenia (szumy informacyjne) wewnętrzne i zewnętrzne

  Autor: Krzysztof Woźniak

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedycja

  Spedycja

  Spedycja to "organizowanie przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub niektórych związanych z tym czynności. Działalność ta może być wykonywana przez:

  użytkownika transportu(spedycja własna); przedsiębiorstwo transportowe(funkcja spedytora i przewoźnika połączona w jednym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz McKinsey

  Charakterystyka

  Macierz McKinsey (inne nazwy: macierz atrakcyjności produktu, macierz atrakcyjności rynku, macierz GE) sięga początków lat siedemdziesiątych. Polega na określeniu zmiennych określających czynniki sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa w postaci atrakcyjności przemysłu (rynku) i pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankructwo

  Charakterystyka

  Bankructwo - decyzja sądu, oznaczająca przyjęcie niewypłacalności dłużnika oraz egzekucję zobowiązań z jego majątku. Bankructwo może być zarówno dobrowolną decyzją firmy, jak i skutkiem decyzji sądu.

  Należy zaznaczyć, że z bankructwem nie jest równoznaczna niewypłacalność...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 428

  praca w formacie txt

Do góry