Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Polityka zrównoważonego rozwoju

  Geneza

  Szybki rozwój cywilizacji i postęp gospodarczy niosą za sobą wzrost poziomu życia społeczeństw. Jednak gwałtowna urbanizacja, wymykający się spod kontroli rozwój przemysłu czy też wdrażanie nowych technik i technologii ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych ludzkości...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /27 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja wewnętrzna

  Charakterystyka

  Słowo komunikacja pochodzi od łacińskiego communicare ("coś z kimś mieć wspólnego, coś z kimś dzielić", "komuś czegoś użyczyć, udzielić, dopuścić do udziału, dać"). Słowo "wewnętrzna" wskazuje kierunek komunikowania. Komunikacja przyczynia się znacznym stopniu do budowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /4 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokusa nadużycia

  Charakterystyka

  Pokusa nadużycia (ang. moral hazard) jest to termin pojawiający się w sektorze ubezpieczeniowym. Polega na wykorzystywaniu niedostępnej dla innych informacji w celu uzyskania korzyści kosztem drugiej strony, z którą została zawarta umowa. (D. Begg 2003, s.405). Pokusa nadużycia sprowadza...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów działań

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów działań ABC (kalkulacja ABC) określa nową strukturę i zasady kalkulacji kosztów pośrednich, służy zatem do dokładnego ustalenia wielkości kosztów pośrednich przypada­jących na dany produkt. Zgodnie z koncepcją ABC koszty pośrednie rozli­cza się na produkty w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów działań

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów działań ABC (kalkulacja ABC) określa nową strukturę i zasady kalkulacji kosztów pośrednich, służy zatem do dokładnego ustalenia wielkości kosztów pośrednich przypada­jących na dany produkt. Zgodnie z koncepcją ABC koszty pośrednie rozli­cza się na produkty w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów działań

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów działań ABC (kalkulacja ABC) określa nową strukturę i zasady kalkulacji kosztów pośrednich, służy zatem do dokładnego ustalenia wielkości kosztów pośrednich przypada­jących na dany produkt. Zgodnie z koncepcją ABC koszty pośrednie rozli­cza się na produkty w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt stały

  Charakterystyka

  Koszty stałe ( fixed cost- FC ) - koszty, które firma ponosi nawet w okresie , w którym produkcja jest równa zero.

  Pozostają niezmienne (constans) dla szerokiego zakresu działalności w pewnym okresie czasu,w długim okresie czasu mogą ulegać zmianom, np. ze względu na zmianę warunków...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty środowiskowe w projektowaniu wyrobów

  Charakterystyka

  Proces ekologicznego projektowania cyklu życia wyrobu - ELCD (Environmental Life Cycle Design) prezentuje kompleksowe podejście do problematyki projektowania, uwzględnia pełny cykl życia wyrobu, na podstawie rozszerzonego zakresu pojęciowego definiowania jakości. Podstawowe znaczenie ma tu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele systemów zarządzania jakością

  Charakterystyka

  Kompleksowe modele systemu zarządzania jakością uwzględniają, oprócz aspektów ściśle związanych z zapewnieniem jakości, obszary przedsiębiorstwa i jego otoczenia, które mają wpływ na jakość. W literaturze polskiej i zagranicznej znaleźć można szereg propozycji modeli zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo czyli podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach zarobkowych na własny rachunek.

  Cechy

  Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy posiada:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt

Do góry