Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Konkurencja

  Definicja

  Konkurencja - proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów.

  Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop

  Definicja

  Urlop - to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie. Każdy pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /10 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop

  Definicja

  Urlop - to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie. Każdy pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /10 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja nieoczekiwana

  Charakterystyka

  Pojawianie się zjawisk inflacyjnych możemy przewidzieć, jak i pojawić się mogą całkiem niespodziewanie, a w raz z nią równie niespodziewanie pojawiają się problemy.

  Kiedy ceny wzrastają niespodziewanie, posiadacze aktywów, których wartość jest wyrażona w wartościach nominalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja nieoczekiwana

  Charakterystyka

  Pojawianie się zjawisk inflacyjnych możemy przewidzieć, jak i pojawić się mogą całkiem niespodziewanie, a w raz z nią równie niespodziewanie pojawiają się problemy.

  Kiedy ceny wzrastają niespodziewanie, posiadacze aktywów, których wartość jest wyrażona w wartościach nominalnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja nieoczekiwana

  Charakterystyka

  Pojawianie się zjawisk inflacyjnych możemy przewidzieć, jak i pojawić się mogą całkiem niespodziewanie, a w raz z nią równie niespodziewanie pojawiają się problemy.

  Kiedy ceny wzrastają niespodziewanie, posiadacze aktywów, których wartość jest wyrażona w wartościach nominalnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja nieoczekiwana

  Charakterystyka

  Pojawianie się zjawisk inflacyjnych możemy przewidzieć, jak i pojawić się mogą całkiem niespodziewanie, a w raz z nią równie niespodziewanie pojawiają się problemy.

  Kiedy ceny wzrastają niespodziewanie, posiadacze aktywów, których wartość jest wyrażona w wartościach nominalnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz emerytalny

  Charakterystyka

  Fundusze emerytalne mają osobowość prawną, powołane są do gromadzenia środków pieniężnych oraz ich lokowania.. Przeznaczeniem kapitału jest jego wypłata członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Organem funduszu jest towarzystwo emerytalne. Tworzy ono fundusz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /4 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie projektem

  Definicja

  Zarządzanie projektem polega na zastosowaniu wiedzy, doświadczeń, narzędzi, metod oraz technik w działaniach projektowych w celu osiągnięcia lub przewyższenia potrzeb i oczekiwań interesariuszy (wymaganie, potrzeba, oczekiwanie, interesariusze). Wiąże się to z koniecznością godzenia ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List hipoteczny

  Definicja

  Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /5 072

  praca w formacie txt

Do góry