Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Konkurencyjność

  Charakterystyka

  Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku.

  Konkurencja jest procesem za pomocą którego uczestnicy rynku dążąc do realizacji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencyjność

  Charakterystyka

  Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku.

  Konkurencja jest procesem za pomocą którego uczestnicy rynku dążąc do realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys pracy

  Cele człowieka

  Człowiek dąży w swych wysiłkach do realizacji pracy, czyli do zwiększenia stopnia zaspokajania swoich potrzeb oraz do zmniejszenia jej uciążliwości. Zmierza w swych świadomych działaniach do poprawy życia|jakości życia poprzez tworzenia lepszych jakościowo produktów z jednej strony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /14 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys pracy

  Cele człowieka

  Człowiek dąży w swych wysiłkach do realizacji pracy, czyli do zwiększenia stopnia zaspokajania swoich potrzeb oraz do zmniejszenia jej uciążliwości. Zmierza w swych świadomych działaniach do poprawy życia|jakości życia poprzez tworzenia lepszych jakościowo produktów z jednej strony...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /14 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja kredytowa

  Definicja

  Inflacja kredytowa - jest drugim rodzajem inflacji pieniężnej. Wywołuje ją nadmierna kreacja pieniądza żyrowego (pochodzącego z kredytów i pożyczek) przez system bankowy, która nie jest dostosowana do poziomu produkcji oraz dostaw dóbr i usług na rynek. Każde uruchomienie kredytu powoduje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAS

  Charakterystyka

  Nazwa EMAS pochodzi od skrótu angielskiego zwrotu: "Eco-Management and Audit Scheme" pełna nazwa programu: "Zarządzanie Komisji Wspólnot Europejskich" w sprawie dopuszczenia do dobrowolnego udziału przedsiębiorstw sektora przemysłowego Wspólnoty w systemie eko-zarządzania i ekoaudytu. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /4 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asortyment produktów

  Asortyment produktów

  Asortyment produktów (product mix, product assortment) – jest to zestaw wszystkich typów i gatunków produktów oferowanych nabywcom przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki. Może być także rozumiany jako zestawienie produktów oferowanych przez całą gałąź przemysłu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asortyment produktów

  Asortyment produktów

  Asortyment produktów (product mix, product assortment) – jest to zestaw wszystkich typów i gatunków produktów oferowanych nabywcom przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki. Może być także rozumiany jako zestawienie produktów oferowanych przez całą gałąź przemysłu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asortyment produktów

  Asortyment produktów

  Asortyment produktów (product mix, product assortment) – jest to zestaw wszystkich typów i gatunków produktów oferowanych nabywcom przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki. Może być także rozumiany jako zestawienie produktów oferowanych przez całą gałąź przemysłu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiarygodność kredytowa

  Charakterystyka

  Pojęcie to stanowi próbę oceny na spłatę jakiego kredytu Nas stać. Liczymy go w następujący sposób:

  Uwzględniając nasze średnie (udokumentowane) zarobki i odejmujemy od tego nasze stałe wydatki, liczone na zasadzie: X PLN za każdą osobę będącą na naszym utrzymaniu, do tego Y...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt

Do góry