Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Aleksandr Aleksandrowicz Bogdanow

  Aleksandr Aleksandrowicz Bogdanow (1873 - 1928) to przedstawiciel nurtu uniwersalistycznego. Po Rewolucji Październikowej wydał I tom dzieła pod tytułem "Tektologia". Nazwę tę tłumaczył jako naukę o strukturze przedmiotów złożonych, a więc także jako naukę o organizacji. Badając rozmaite systemy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /3 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDP

  Charakterystyka

  DDP - Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone...oznaczone miejsce przeznaczenia) to incoterms należący obok DAF, DES, DEQ, DDU do grupy D, w której to sprzedający ponosi wszystkie koszty i ryzyka związane z towarem do momentu dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia.

  O ile...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDP

  Charakterystyka

  DDP - Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone...oznaczone miejsce przeznaczenia) to incoterms należący obok DAF, DES, DEQ, DDU do grupy D, w której to sprzedający ponosi wszystkie koszty i ryzyka związane z towarem do momentu dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia.

  O ile...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowa

  Definicja

  Spółka komandytowa jest spółką osobową, której podstawę prawną w polskim systemie prawnym stanowi Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  <br/Jest to spółka, która umożliwia prowadzenie szerokiego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza bilansu w układzie poziomym

  Charakterystyka

  Analiza bilansu w przekroju poziomym polega na porównywaniu pozycji aktywów i pasywów za dwa lub więcej kolejnych okresów obrachunkowych. Pozwala to ustalić zmiany w kwotach absolutnych zachodzących z okresu na okres w sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Jest to więc analiza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Konwencyjna teoria przedsiębiorstwa jest teorią objaśniającą zachowanie przedsiębiorstwa w gospodarce. W odróżnieniu od innych teorii, konwencyjna teoria przedsiębiorstwa uwzględnia bardzo szerokie spektrum czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, również te...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa najmu

  Charakterystyka

  Umowa najmu (ang. lease agrement) - zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu jest umową...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /3 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paragon

  Paragon fiskalny jest to wydrukowany przez kasę rejestrującą dla nabywcy dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

  "Paragon fiskalny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku, w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towar

  Charakterystyka

  W historii gospodarczej społeczeństw wyróżniamy dwie formy produkcji społecznej: gospodarkę naturalną i gospodarkę towarową. Formy te różnią się celami działania podmiotów gospodarczych oraz charakterem więzi między nimi.

  W gospodarce naturalnej producenci produkują w celu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towar

  Charakterystyka

  W historii gospodarczej społeczeństw wyróżniamy dwie formy produkcji społecznej: gospodarkę naturalną i gospodarkę towarową. Formy te różnią się celami działania podmiotów gospodarczych oraz charakterem więzi między nimi.

  W gospodarce naturalnej producenci produkują w celu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 754

  praca w formacie txt

Do góry