Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Analiza kosztów parku maszynowego

  Charakterystyka

  Analiza kosztów parku maszynowego służy nam do zbadania stanu produktywności danego przedsiębiorstwa. Obserwacja, ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie jest narzędziem skutecznego zarządzania, a w szczególności umożliwia:

  formułowanie planów strategicznych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów parku maszynowego

  Charakterystyka

  Analiza kosztów parku maszynowego służy nam do zbadania stanu produktywności danego przedsiębiorstwa. Obserwacja, ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie jest narzędziem skutecznego zarządzania, a w szczególności umożliwia:

  formułowanie planów strategicznych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów parku maszynowego

  Charakterystyka

  Analiza kosztów parku maszynowego służy nam do zbadania stanu produktywności danego przedsiębiorstwa. Obserwacja, ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie jest narzędziem skutecznego zarządzania, a w szczególności umożliwia:

  formułowanie planów strategicznych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródło finansowania

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwa w różnych cyklach swojej działalności muszą pozyskiwać kapitały na swoją dalszą działalność oraz rozwój. Sposób pozyskiwania tych środków zależy w głównej mierze od obecnego etapu rozwoju firmy, jej wielkości o raz perspektyw jej wzrostu.

  W ujęciu ogólnym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródło finansowania

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwa w różnych cyklach swojej działalności muszą pozyskiwać kapitały na swoją dalszą działalność oraz rozwój. Sposób pozyskiwania tych środków zależy w głównej mierze od obecnego etapu rozwoju firmy, jej wielkości o raz perspektyw jej wzrostu.

  W ujęciu ogólnym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie likwidacyjne

  Charakterystyka

  POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE - ogół czynności zmierzających do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, rozdysponowania składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa oraz zakończenia bieżących spraw spółki, prowadzone w spółkach osobowych i kapitałowych.

  Likwidacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /5 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System MRP

  Charakterystyka

  System MRP (Material Requirements Planning) umożliwia planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest zakres zmienności współczynnika koncentracji Lorentza?

  Koncentracje ocenia się poprzez porównanie liczby jednostek o określonych wartościach cechy, jaką łącznie jednostki  te posiadają. Mała liczebność klasy wartości cechy statystycznej oraz znaczna suma wartości cechy, którą jednostki te  łącznie posiadają świadczą o silnej koncentracji rozkładu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest typowy obszar zmienności?

  Zwykle przedział w którym leżą wszystkie wartości, cechy mierzalnej jednostki, zbiorowości statystycznej. Obszar  zmienności wyznaczany jest przez najmniejszą i największą wartość cechy. Zawiera on podstawowe informacje o  zmienności badanej cechy. Średnia arytmetyczna i  odchylenie standardowe...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co mierzy współczynnik zmienności?

  W przypadku  konieczności porównania rozproszenia dwóch różnych zjawisk należy posłużyć się współczynnikiem zmienności. Współczynnik zmienności to iloraz odchylenia standardowego i średniej w danym rozkładzie V=(s/Xsr). Im wyższy jest ten procent, tym większe jest względne zróżnicowane cechy w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt

Do góry