Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Agent turystyczny

  Charakterystyka

  Agent turystyczny to biuro podróży, działalność którego polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Z tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet projektu

  Charakterystyka

  Sporządzenie budżetu projektu inwestycyjnego jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych etapów przeprowadzenia projektu. Wiąże się ono z celowym uszczupleniem zasobów, które ma w przyszłości wygenerować dodatnie strumienie pieniężne.

  Przygotowanie budżetu ze względu ma jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /2 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek porównawczy kosztów to metoda najczęściej wykorzystywana do podejmowania decyzji inwestycyjnych o charakterze odtworzeniowo-modernizacyjnym. Zazwyczaj służy do wyboru najlepszego wariantu spośród wariantów realnych , takich samych pod względem korzyści, lecz rożnych pod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek porównawczy kosztów to metoda najczęściej wykorzystywana do podejmowania decyzji inwestycyjnych o charakterze odtworzeniowo-modernizacyjnym. Zazwyczaj służy do wyboru najlepszego wariantu spośród wariantów realnych , takich samych pod względem korzyści, lecz rożnych pod...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek porównawczy kosztów to metoda najczęściej wykorzystywana do podejmowania decyzji inwestycyjnych o charakterze odtworzeniowo-modernizacyjnym. Zazwyczaj służy do wyboru najlepszego wariantu spośród wariantów realnych , takich samych pod względem korzyści, lecz rożnych pod...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziom jakości

  Charakterystyka

  Poziom jakości to wartość jakości, możliwa do zmierzenia. To określony (przez klienta, producenta, wymagania prawne itp.) i zmierzony stan wykonania usługi bądź zakupionego towaru.

  Na poziom jakości wpływają trzy czynniki:

  Funkcjonalność: sprawność techniczna nowoczesność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość informacji

  Charakterystyka

  Autorem teorii o informacji jest E. Shannon, który po raz pierwszy użył tego określenia w 1945 roku. Stworzył podstawy teoria informacji|ilościowej teorii informacji, dlatego też później różni autorzy próbowali stworzyć teorie wyjaśniające cenność informacji. W Polsce Mazur...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji ekonomicznej

  Charakterystyka

  Analiza sytuacji ekonomicznej jest to metoda badania sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego za pomocą wybranych wskazników ekonomicznych.

  Wielkość zjawisk badanych w trakcie analizy ekonomicznej oraz ich zmiany określa się za pomocą różnych wskaźników. Pojęcie wskaźnika w analizie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma ratingowa

  Firma ratingowa- to wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wyceną wiarygodności kredytowej, która stanowi ocenę sytuacji bieżącej i perspektyw finansowych emitenta, oraz jest podstawą klasyfikacji kredytobiorców i emitowanych przez nich dłużnych papierów wartościowych.

  W wyniku oceny przyznawany...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja kosztowa

  Definicja

  Inflacja kosztowa lub inflacja podażowa (ang. cost-push inflation, sellers' inflation) pojawia się wówczas, gdy nałożone są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów lub też, gdy cena jednego lub kilku zasobów zostaje zwiększona. Inflacja kosztowa może wynikać ze wzrostu każdego ze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /4 063

  praca w formacie txt

Do góry