Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategia rozwoju rynku

  Kierownictwo powinno również szukać nowych rynków, których potrzeby mogłyby być zaspokojone przez wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkty. Po pierwsze, Musicale mogłoby spróbować zidentyfikować potencjalne grupy użytkowników na obecnych obszarach sprzedaży, u których można by wzbudzić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST INTENSYWNY

  Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno w pierwszej kolejności przeanalizować, czy istnieją jakieś możliwości poprawy wyników istniejących już biznesów. Ansoff zaproponował użyteczną metody wykrywania nowych możliwości intensywnego wzrostu.  Kierownictwo najpierw rozważa, czy mogłoby zdobyć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia penetracji rynku

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYKA MODELI PORTFELOWYCH

  Oprócz przedstawionych tutaj dwóch modeli portfelowych opracowano także inne. np. model Arthura D. Littlea i model polityki kierunkowej Shella (directional-policy model). Zastosowanie tych modeli dało wiele praktycznych korzyści. Pomogły one menedżerom nauczyć się myśleć bardziej przyszłościowo i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fritz Jules Roethlisberger

  Fritz Jules Roethlisberger (1898-1974) był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły stosunków międzyludzkich nazywanej inaczej szkołą behawioralną, która dominowała w latach 1930 - 1950. Był to okres krytyki systemu Winslow Taylor|Taylora z uwagi na jego jednostronność w badaniach wydajności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /4 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA GENERAL ELECTRIC

  Właściwe zadanie wyznaczone danej SJB nie może być określone tylko na podstawie jej pozycji w matrycy wzrostu i udziału. Jeśli w prowadzi się dodatkowe czynniki, matryca udziałów opracowana przez Boston Consulting Group może być rozpatrywana jako szczególny przypadek matrycy wieloczynnikowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA BOSTON CONSULTING GROUP

  Firma konsultingowa Boston Consulting Group (BCG) opracowała i spopularyzowała metodę znaną jako matryca wzrostu i udziałów przedstawioną na Rysunku 3-> Osiem kółek pokazuje bieżące rozmiary i usytuowanie ośmiu biznesów, z których składa się hipotetyczne przedsiębiorstwo. Rozmiary każdego biznesu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /5 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie strategicznych jednostek biznesu

  Większość przedsiębiorstw działa w kilku sferach działalności (biznesach). Nie zawsze są ne jednak starannie określone. Przedsiębiorstwa zbyt często określają swój biznes w kategoriach pr <luktu. który wytwarzają. Mówią, że są w „biznesie samochodowym" albo „biznesie suwaków ^arytmicznych"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy przedsiębiorstwo powinno się koncentrować na swoich umiejętnościach i doświadczeniu, czy na produkcie finalnym?

  Profesorowie Gary Hamel i C>. K. Prahalad napisali znakomity- artykuł, w którym pokazali jak Japończycy przechytrzyli przedsiębiorstwa amerykańskie przejmując ich kluczowe umiejętności podczas gdy Amerykanie o nich zapominali. Według autorów kluczowe umiejętności to te, które zapewniają potencjalny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie strategiczne przedsiębiorstwa

  Zarząd przedsiębiorstwa odpow iedzialny jest za uruchomienie całego procesu planowania. Przygotowując ogólne deklaracje misji, polityki i strategii działania, zarząd tworzy strukturę, w ramach której podstawowe jednostki organizacyjne przygotowują swoje własne plany. Niektóre przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt

Do góry