Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Metoda kosztów minimalnych

  Metoda minimalnych kosztów jest jedną z metod służącą do obliczania optymalnej wielkości partii produkcyjnej. Metoda ta wykorzystuje technikę graficzną lub analityczną. Obie te techniki wykorzystują takie same założenia odnoszące się do kształtowania składników jednostkowego kosztu produkcji. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena produktów na podstawie „kraju pochodzenia"

  Nabywcy oceniają produkty na podstawie „kraju pochodzenia". Miejsce produkcji towaru może wywrzeć na potencjalnych nabywcach efekt pozytywny, neutralny bądź negatywny. Na przykład, większość kupujących przychylnie patrzy na odzież z metką ...Madę in Italy". Oczekują oni także wysokiej jakości i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES UCZENIA SIĘ

  W wyniku podejmowania różnego rodzaju działań ludzie uczą się. Proces liczenia się to zmiany w zachowaniu jednostki, wyrastające z jej doświadczeń. Większość z ludzkich zachowań jest zachowaniami wyuczonymi.

  Teoretycy mówią, że proces uczenia się jednostki jest wynikiem wzajemnego oddziaływania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSOBOWOŚĆ I SAMOOKREŚLEME JEDNOSTKI

  Ludzie różnią się między sobą cechami osobowości, które z kolei wpływają na ich postępowanie jako nabywców. Przez osobowość rozumiemy specyficzne cechy psychologiczne charakteryzujące dana osobę, które prowadza do względnie logicznych i trwałych sposobów reagowania na otoczenie. Osobowość jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST ZNACZENIA GRUP INTERESU

  W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci liczba oraz siła nacisku grup i ruchów społecznych znacznie wzrosła. Tzw. Komitety Akcji Politycznej (political action committees) domagają się od urzędników państwowych, aby zwracali więcej uwagi na prawa konsumentów, kobiet, emerytów, mniejszości narodowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ konsumeryzmu na marketing

  Poczynając od lat 60. przedsiębiorstwa amerykańskie stały się celem ataków coraz silniejszego ruchu konsumenckiego. Konsumenci stali się lepiej wykształceni, produkty stały się bardziej złożone, a ich konsumpcja związana z określonym ryzykiem. Niezadowolenie z amerykańskich przedsiębiorstw było...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa zastawu

  Charakterystyka

  Zastaw jest to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, którego celem gospodarczym jest zabezpieczenie wierzytelności. Może on mieć znaczącą rolę w działalności kredytowej banków, ponieważ stwarza on gwarancje, że wierzyciel otrzyma swoją należność.

  Zastaw można jedynie ustanowić na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKOŚĆ BUDŻETU NA BADANIA I ROZWÓJ (B+R)

  Stany Zjednoczone przodują, jeśli chodzi o roczne wydatki na badania i rozwój ($74 mld), ale prawie 60% tych funduszy przeznaczonych jest na cele obronne. Istnieje wyraźna potrzeba przesunięcia części tych środków na badania w dziedzinie biotechnologii i mikromechaniki. W tym samym czasie Japonia szybko...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie polityczne

  osób fizycznych w danym społeczeństwie. Trendy w polityce wywierają wpływ na działalność marketingową za pośrednictwem następujących czynników:

  DUŻA ILOŚĆ PRZEPISÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Liczba przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej stale się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /4 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEOGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ INNOWACJI

  Naukowcy pracują dzisiaj nad ogromną liczbą nowych technologii, które wkrótce zrewolucjonizują nasze produkty i procesy produkcyjne. W ostatnim czasie największych postępów dokonano w dziedzinie biotechnologii, elektroniki ciała stałego, robotyki oraz w dziedzinach pokrewnych.9 Naukowcy pracują obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt

Do góry