Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Analiza ekonomiczna działań projakościowych

  Przyczyny konieczności prowadzenia analizy ekonomicznej działań projakościowych najlepszym sposobem niedopuszczenia do upadku organizacji jest zapewnienie jej postępującego rozwoju; rozwój organizacji warunkuje otrzymywanie zysku i akumulacji, a ta z kolei zapewnia dalszy jej rozwój; osiąganie zysku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osip Arkadiewicz Jermański

  Osip Arkadiewicz Jermański - rosyjski pionier o sławie światowej, urodzony w Rosji. Był on znanym ekonomistą, specjalizującym się w problematyce naukowej organizacji pracy. W 80-tych latach XIX w. rozpoczął działalność w rosyjskim ruchu rewolucyjnym. Owa działalność spowodowała aresztowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka sekretna

  Charakterystyka

  Spółka sekretna to jedna z trzech form umów o stowarzyszeniu się przedsiębiorstw.

  Przybiera ona formę odrębnego niezarejestrowanego podmiotu, należącego do partnerów handlowych. Jego celem jest realizacja tajnych operacji i przedsięwzięć, mających na celu np. rozproszenie kosztów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka sekretna

  Charakterystyka

  Spółka sekretna to jedna z trzech form umów o stowarzyszeniu się przedsiębiorstw.

  Przybiera ona formę odrębnego niezarejestrowanego podmiotu, należącego do partnerów handlowych. Jego celem jest realizacja tajnych operacji i przedsięwzięć, mających na celu np. rozproszenie kosztów i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja długości serii produkcji

  Charakterystyka

  Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys gospodarczy

  Charakterystyka

  Za najważniejsze i najgroźniejsze dla gospodarki zakłócenia (kryzysy_ uważa się tzw. szoki ekonomiczne i inflację. Ich wyeliminowanie pozwala wszystkim podmiotom na funkcjonowanie w ustabilizowanym środowisku gospodarczym, ułatwiającym decyzji o długofalowym zasięgu.

  Skutki...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurs akcji

  Definicja

  Kurs akcji to jej cena wyrażona najczęściej w jednostkach pieniężnych. Na warszawskiej GPW S.A kurs akcji określa się w złotych, choć regulamin giełdy dopuszcza również wyznaczanie kursu akcji w EUR lub USD.

  Jak cena każdego innego dobra, produktu czy usługi, tak i cena (kurs) akcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /3 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Informacyjne wspomaganie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie w istotny sposób przyczynia się do jego rozwoju. Szczególne znaczenie ma tutaj wykorzystanie technik zarządzania wiedzą do celów analizy strategicznej oraz planowania strategicznego.

  <googlegfakm</google

  Dziedziny zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /3 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów standardowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów standardowych direct standard costing system – jest to „pomiar, ujęcie i uwidocznienie w ewidencji oraz wykazanie w sprawozdaniu finansowym operacji gospodarczych oraz ich rzeczowych efektów, związanych z realizacją gospodarczego celu działalności danej jednostki”...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /4 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peter Drucker

  Życiorys

  Peter Drucker urodził się na przedmieściach Wiednia w 1909 roku (zm. 2005). Jego dom rodzinny był miejscem spotkań intelektualistów, naukowców i wysokich urzędników państwowych (np. Schumpeter, Mises, Hayek). W latach 20. przeprowadził się do Niemiec, gdzie na Uniwersytecie Hamburskim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /3 195

  praca w formacie txt

Do góry