Ekonomiczne /10 520 prac/

  • Ocena brak

    Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

    Charakterystyka

    Analiza sytuacji przedsiębiorstwa-to postępowanie mające na celu ujawnienie wszystkich szans (możliwości działania) i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Analiza sprowadza się więc do dwóch...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 855

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Biurokratyzm

    Charakterystyka

    Biurokratyzm - patologiczne ograniczenie sprawności działania i funkcjonowania instytucji w wysokim stopniu sformalizowanych. Wszystkie niezamierzone i nieprzewidywane skutki biurokracji, które obniżają sprawność funkcjonowania biurokratycznej. Istotą biurokratyzmu jest pierwszeństwo...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 085

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gospodarka narodowa

    Charakterystyka

    GOSPODARKA NARODOWA stanowi strukturę, w której to sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych. O

    bejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług, podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.. Gospodarka narodowa jest...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 349

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosa

    Charakterystyka

    Jednym z najbardziej znanych i pierwszych systemów wczesnego ostrzegania, zbudowanym w oparciu o dane przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce,jest system Gajdki i Stody. Wyznaczono 20 wskaźników finansowych, obliczanych na podstawie sprawozdań finansowych. Z 20 wskaźników do...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 053

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosa

    Charakterystyka

    Jednym z najbardziej znanych i pierwszych systemów wczesnego ostrzegania, zbudowanym w oparciu o dane przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce,jest system Gajdki i Stody. Wyznaczono 20 wskaźników finansowych, obliczanych na podstawie sprawozdań finansowych. Z 20 wskaźników do...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 053

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Certyfikacja kierowników projektów

    Systemy certyfikacji

    Istnieje wiele systemów certyfikacji kierowników projektów. Jednym z nich jest system proponowany przez Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP). Stowarzyszenie może wydawać certyfikaty dzięki przystąpieniu do międzynarodowej organizacji o nazwie International Project Management...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /2 929

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Hipoteza Fishera

    Charakterystyka

    Hipoteza Fischera sformułowana przez Irwinga Fischera, jest prostym twierdzeniem, które mówi o tym ze wzrostowi inflacji o 1% towarzyszy wzrost stopy procentowej także o 1%.

    Realna stopa procentowa równa się nominalnej stopie procentowej pomniejszonej o stopę inflacji.

    Hipoteza ta...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 076

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podmiot prawa

    Definicja

    Podmiot prawa to jednostka posiadająca uprawnienia (prawa) lub obowiązki przypisane jej na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego. Podmiotem prawa jest ten kto ma możność określonego zachowania się lub też możność domagania się określonego zachowania od...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /2 815

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proces regionalizacji

    Charakterystyka

    Regionalizacja - jest to długofalowy proces integrowania krajów i gospodarek określonego regionu (kontynentalnego ) dzięki intensyfikowaniu oraz pogłębianiu powiązań ekonomicznych (a także społecznych, kulturalnych i politycznych)co prowadzi do tworzenia się silnie współzależnego...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /1 423

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wykres Hijmansa

    Charakterystyka

    Wykres Hijmansa pozwala na przypisanie stanowiskom pracy (w kolumnach) konkretnych zadań (w wierszach), a także wskazanie jakie funkcje pełnią te stanowiska w zadaniach (oznaczenia w macierzy). Jest bardzo wygodnym narzędziem opisu procesów, można go z łatwością przygotować w arkuszu...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /14 385

    praca w formacie txt

Do góry