Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PROFESJONALNY CHARAKTER ZAKUPÓW

  Dobra produkcyjne nabywane są przez wykwalifikowanych zaopatrzeniowców, których zadaniem jest dokonywanie zakupów na możliwie najkorzystniejszych warunkach. W USA wielu z nich należy do stowarzyszenia zawodowego (Aational Association oj Purchasing Managers -.\AP.\f). którego celem jest poprawa efektywności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEELASTYCZNY POPYT

  Zmiany ceny nie wywierają w iększego wpływu na wielkość całkowitego popytu na szereg dóbr i usług produkcyjnych. Producenci obuwia nie zwiększą istotnie zakupów skóry, nawet jeśli cena jej spadnie. Nie będą też kupować jej mniej, jeśli cena wzrośnie, tak długo, jak nie znajdą od po w ied nich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPYT INDUKOWANY (POCHODNY)

  Popyl na dobra produkcyjne jest pochodną popytu na dobra konsumpcyjne. Tak w ięc. surowe skóry zwierzęce nabywane są dlatego, że konsumenci (indywidualni nabywcy) kupują buty, portfele i inne wyroby ze skóry. Jeśli popyt na dobra konsumpcyjne maleje, zmniejsza się także popyt na wszystkie dobra...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFICZNA KONCENTRACJA NABYWCÓW

  Więcej niż połowa nabywców krajowych dóbr produkcyjnych w USA zlokalizowana jest w siedmiu stanach: Nowym Jorku. Kalifornii. Pensylwanii, Ilinois. Ohio. New Jersey i Michigan. Przemysły: naftowy, stalowy i wyrobów gumowych wykazują jeszcze większą koncentrację geograficzną. Także większość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘKSI NABYWCY

  Rynki biznesowe charakteryzują się na ogół wysokim wskaźnikiem koncentracji zakupów; często kilku dużych nabywców dokonuje większości zakupów. W przemysłach: samochodowym, tytoniowym. silników lotniczych i włókien naturalnych, czterej najwięksi wytwórcy dostarczają w USA ok. 70% całkowitej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLISKIE ZWIĄZKI POMIĘDZY DOSTAWCĄ I NABYWCĄ

  Ze względu na mniejszą ilość dużych klientów oraz ich dominację nad dostawcami, można zaol> serwować bliskie związki pomiędzy klientami i sprzedawcami. Od dostawców często oczekuje się. by dostosowali swą ofertę do indywidualnych wymagań klienta. Zamówienia trafiają do tych dostawców, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNIEJSZA LICZBA NABYWCÓW

  Sprzedawca na rynku przedsiębiorstw współpracuje zwykle z dużo mniejsza liczba nabywców niż sprzedawca na rynku konsumentów. Los Goodyeara (producenta opon) zależy w krańcowym przypadku od uzyskania zamówienia od jednego z trzech dużych producentów samochodów w USA. Ale kiedy Goodyear sprzedaje opony...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy rynku

  Rynekprzedsiębiorstw składa się ze wszystkich jednostek gospodarczych i organizacji, które nabywają dobra i usługi, by wykorzystać je do produkcji innych produktów lub usług. Rynek ten bejmuje następujące działy gospodarki: rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, przemysł wydobywczy. przemysł...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania po dokonaniu zakupu

  Satysfakcja albo rozczarowanie konsumenta produktem będzie miało w pływ na jego późniejsze zachowanie. Jeśli konsument odczuwa satysfakcję, to prawdopodobieństwo, że nabędzie on dany produkt w przyszłości będzie większe.

  Dane dotyczące wyboru marki samochodu wykazują silną korelację między...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadowolenie po dokonaniu zakupu

  Po dokonaniu zakupu konsument może wykryć jakąś wadę produktu. Niektórzy z nabywców nie będą chcieli produktu z wadami, innym będzie to obo-etne. a jeszcze dla innych wada ta może podnosić wartość produktu.32 Niektóre wady mogą być niebezpieczne dla konsumenta. Producenci samochodów, zabawek, czy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 951

  praca w formacie txt

Do góry