Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  OKREŚLENIE CECH PRODUKTU

  Przedsiębiorstwo dokonujące zakupu określa następnie techniczną specyfikację produktu. Tworzy się zespół inżynierów odpowiedzialny za analizę wartości produktu. Analiza wartości produktu jest sposobem redukcji kosztów, w którym analizuje sie dokładnie poszczególne komponenty i określa, czy mogą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OSOBOWE

  Każdy uczestnik w procesie podejmowania decy zji zakupu posiada osobiste motywacje, przekonania i preferencje. Są one uzależnione od wieku, wielkości dochodu, wykształcenia, wykonywanego zawodu, osobowości, postaw wobec ryzyka i kultury (zobacz Marketing globalny 8-1). Nabywcy mają bardzo różne metody...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Elastyczna" produkcja zmienia charakter zakupów dokonywanych przez przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwa działające na rynku dóbr inwestycyjnych. wypracowały swoje- strategie marketingowe w epoce produkcji masowej. Produkcja masowa, która nastąpiła po okresie produkcji rzemieślniczej, doprowadzona została do perfekcji w przemyśle samochodowym przez Henry Forda i Alfreda Sloana. Jej istota...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /9 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki wywierają największy wpływ na nabywców na rynku przedsiębiorstw?

  Nabywca uwzględnia w momencie podjęcia decyzji zakupu szereg czynników. Niektórzy sprzedawcy na tym rynku zakładają, że najbardziej istotne są czynniki ekonomiczne. Sądzą, że nabywcy preferują dostawce, który oferuje najniższe ceny. najlepszy produkt lub serwis. Ten punkt w idzenia oznacza, że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy procesu zakupu na rynku przedsiębiorstw

  Kro dokonuje zakupu dóbr i usług nabywanych na rynku przedsiębiorstw? Pracownicy działu zaopatrzenia decydują zwykle w sytuacjach zakupu run nowego i zmodyfikowanego, natomiast inni pracownicy przedsiębiorstwa maja większy wpływ w sytuacji nowego zakupu. Kadra inżynierska na ogół decyduje o wyborze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /5 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW SYSTEMOWYCH

  Wielu nabywców woli rozwiązać swoje problemy na drodze jednej decyzji niż dokonywać wielu oddzielnych zakupów i łączyć je w całość. Jest to tzw. zakup systemowy i wywodzi się z doświadczeń przy realizacji zamówień rządowych, np. na nową broń lub systemy łączności. Rząd zbiera oferty od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy zakup

  Jest to sytuacja, w której nabywca kupuje produkt lub usługę P° raz pierwszy (np. budynek biurowy, nowy rodzaj broni). Im wyższy koszt i/lub ryzyko danego przedsięwzięcia, tym większa liczba uczestników procesu decyzyjnego, większa ilość niezbędnych informacji oraz dłuższy czas na podjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakup zmodyfikowany

  >

  Nowi dostawcy widzą możliwość przedstawienia hardziej atrakcyjnej oferty i zdobycia zamówienia.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakup rutynowy

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEKTÓRE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKUP

  Na decyzje związane z zakupami dokonywanymi przez przedsiębiorstwa wpływa zazwyczaj więcej czynników niż na podobne decyzje dokonywane przez indywidualnych konsumentów. Funkcjonujące w dużych przedsiębiorstwach zespoły decydujące o zakupach, składają się z ekspertów technicznych, a w przypadku w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt

Do góry