Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wskaźnik (intensywność) użytkowania

  Rynki mogą być również poddane segmentacji na grupy użytkowników „okazjonalnych", „średnich" i „intensywnych". „Intensywni" użytkownicy stanowią często małą część rynku, lecz mają wysoki udział w ogólnej konsumpcji. Niektóre dane na temat wskaźników użytkowania dla popularnych produktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja według wieku i dochodu nieinstytucjonalnych klientów banku

  Pod koniec lat 50-ych. fordy i chevrolety były promowane jako samochody o różnych osobo-wościach. Nabywcy forda byli identyfikowani jako „niezależni, impulsywni, męscy, gotowi do zmian i pewni siebie", podczas gdy posiadacze chevroletów byli „konserwatywni, oszczędni, świadomi swojego prestiżu, mniej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja według płci

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja według wielu cech demograficznych

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENTACJA GEOGRAFICZNA

  Segmentacja geograficzna wymaga podziału rynku na różne jednostki geograficzne, takie jak państwa, stany, regiony, okręgi administracyjne, miasta i ich dzielnice. Przedsiębiorstwo może zdecydować sie na podjęcie działania na jednym lub kilku obszarach geograficznych albo działać na wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce segmentacji rynku

  Wcześniej dokonaliśmy podziału rynku na segmenty pod względem dochodu i wieku. Załóżmy, że zapytamy nabywców jakiego stopnia natężenia dwóch cech produktu sobie życzą (powiedzmy, że w przypadku lodów będzie to zawartość cukru i śmietany). Rezultatem będzie wydzielenie na rynku różnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynki, segmenty rynku i nisze rynkowe

  Klient wejdzie (lo instytucji, usiądzie przy biurku i zasięgnie porady ze strony wysoko kwalifikowanego personelu. Doradca i klient wspć>lniesformułują transakcje finansową i dokonają jej cenowej kalkulacji. Klient może na przykład zapytać o warunki otworzenia depozytu. Doradca zada kilka...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /4 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrót marketingu zindywidualizowanego

  Dawniej wielu sprzedawców projektowało towary* oddzielnie dla każdego klienta. Krawcy szy li ubrania dla konkretnego mężczyzny lub kobiety, szewcy robili buty na miarę. Rzemieślnicy ci nie produkowali na zapas, lecz na zamówienie, ponieważ nie wiedzieli z wyprzedzeniem, jaki rozmiar lub materiał będzie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing różnicowania produktu

  marketing różnicowania produktu-, sprzedający wytwarza kilka produktów, które charakteryzują się odmiennymi cechami, wzorami, rozmiarami, różnią się jakością itd. Celem jest zaoferowanie nabywcom większej różnorodności produktów, a nie kierowanie ich na różne segmenty rynku. General Motors realizuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing masowy

  marketing masowy, na tym etapie sprzedający angażuje się w masową produkcję, dystrybucję i promocję jednego produktu dla wszy stkich nabywców . Ta strategia rynkowa była stosowana przez Henry Forda, który wszystkim nabywcom oferował Model T. Mogli oni nabywać ten samochód „w dowolnym kolorze, o ile...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt

Do góry