Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  W jaki sposób wejść na rynek

  Gdy przedsiębiorstwo wybierze już konkretny kraj. musi ono określić najlepszy sposób wejścia na jego rynek. Ma ono następujące możliwości: ekspon pośredni, eksfx>rt bezpośredni, licencjonowanie, założenie sptjłki joint eenture oraz inwestycje bezpośrednie. Każda kolejna strategia wiąże się ze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prognoza kosztów i zysków

   prognoza kosztów i zysków; koszty będą uzależnione od wybranej strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek. Jeżeli firma ta będzie zajmować się eksportem bądź korzystać z licencji, jej koszty będą określone w kontrakcie. Jeżeli przedsiębiorstwo umieszcza na rynku zagranicznym zakład...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szacowanie ryzyka inwestycji w danym kraju

  Codzienne dochodzą do nas wiadomości o niestabilnych rządach i zachwianych gospodarkach, co powoduje, że firmy wahają się. czy podjąć ryzyko inwestycji za granicą. Jeżeli pozornie bezpieczne rządy, jak reżim szacha w Iranie i Marcosa na Filipinach, mogły upaść, to czy istnieje w ogóle jakiś...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzja o rozpoczęciu działalności za granica

  Większość przedsiębiorstw wolałaby działać jedynie w kraju, gdyby tylko ry nek krajowy był odpowiednio duży. Kierownicy nie potrzebowaliby uczyć się kolejnego języka obcego, przepisów prawa, operowania nieznanym, niestabilnymi walutami, pokonywania politycznego, praw nego ryzyka i szykan, czy też...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalna firma

  Globalna firma to taka. która dzięki prowadzeniu działalności w więcej niż tylko jednym kraju. w takich dziedzinach, jak badania i rozwój (B+R), produkcja, logistyka, marketing, osiąga korzyści finansowe w postaci zmniejszonych kosztów oraz polepsza swoją renomę, co nie jest możliwe do osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cła i inne bariery handlu

  cla i inne bariery handlu; w celu ochrony własnego przemysłu rządy nakładają często wysokie cła. Uciekają się one również do stosowania „ukrytych" barier w handlu, takich jak: przedłużanie okresu potrzebnego na otrzymanie pozwolenia na import; wymóg kosztownych dostosowań produktów do norm...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piractwo technologiczne

  piractwo technologiczne; przedsiębiorstwo, które zakłada swój oddział za granicą obawia się. że zagraniczni współpracownicy po zdobyciu wiedzy o sposobie wytwarzania produktu, odłączą się. by otwarcie konkurować, bądź robić to po kryjomu. Miało to już miejsce w różnych dziedzinach, takich jak...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie wchodzenia na rynki okupowane

  Jakimi strategiami mogą posłużyć sie firmy chcące wejść na rynki okupowane? Biggadike przestudiował strategie zastosowane przez czterdzieści firm. które znalazły sie w takiej sytuacji. Stwierdził, że dziesięć firm w eszło za pomocą niższej ceny. dziewięć dorównało ceną firmie okupującej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawniacz

  Usprawniacz bierze produkt lidera, adaptuje go i często ulepsza. Może on zdecydować się na sprzedawanie produktu na innych ry nkach, aby uniknąć konfrontacji z liderem. Często jednak usprawniacz rośnie do rozmiarów pretendenta jak to wielokrotnie bywało z Japończykami, którzy ulepszali produkty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intensywna promocja

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt

Do góry