Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wybór rynku

  Zarówno rząd. jak i japońskie przedsiębiorstwa, poświęcają wiele wysiłku na wyszukanie atrakcyjnych rynków globalnych. Preferują branże globalne, które są kapitałochłonne i naukochłonne. ale które wymagają jedynie niewielkich zasobów naturalnych. Może to być: drobna elektronika, aparaty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najlepsze przedsiębiorstwa świata - firmy japońskie

  Niewielu zakwestionuje stwierdzenie, że Japończycy od czasu drugiej wojny św iatowej dokonali cudu gospodarczego. W" relatywnie krótkim czasie osiągnęli przodującą pozycje na globalnym rynku w branżach uważanych za dojrzałe i zdominowane przez niepokonanych dotychczas gigantów: samochodów. motocykli...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynalezienie produktu

  Wynalezienie produktu to stw orzenie czegoś now ego. Może ono przybierać dw ie formy. W ynalazek wstecz to ponowne wprowadzenie wcześniejszych form produktu, które są dobrze dostosowane do potrzeb obcego kraju. Firma „National Cash Register" wprowadziła na rynki Ameryki Łacińskiej i Afryki dawniej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja produktu

  Adaptacja produktu polega na dostosowaniu produktu do lokalnych warunków i preferencji. Adaptacji można dokonywać w różnym zakresie. Przedsiębiorstwo może produkować regionalna wersje swojego wyrobu, jak np. wersje zachodnioeuropejską, północnoamery kańską itp. Może ono również w ytwarzać wersje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalna standaryzacja czy adaptacja?

  Koncepcja marketingu zakłada, że konsumenci różnią sie pod względem potrzeb oraz, że programy marketingowe są bardziej skuteczne, gdy zostają dostosowane do każdej grupy docelowych konsumentów. Ponieważ stosuje się to w kraju, powinno być tym bardziej przekonujące w stosunku do rynków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /4 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces umiędzynarodowienia

  Wiele firm preferuje określone sposoby wejścia na rynki międzynarodowe. Jedno przedsiębiorstwo może preferować eksport, ponieważ minimalizuje to jego ryzyko. Inne woli licencjonowanie, ponieważ jest ono łatwym sposobem zarobienia pieniędzy bez angażowania zbyt dużego kapitału. Jeszcze inne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje bezpośrednie

  Ostatnią z form wejścia podmiotu zagranicznego na obcy rynek jest objęcie w posiadanie urządzeń montażowych lub produkcyjnych na tym rynku. Zagraniczne przedsiębiorstwo może nabyć część lub wszystkie udziały w lokalnej firmie lub wybudować swoje własne zakłady produkcyjne. Gdy przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joint ventures

  Zagraniczni inwestorzy mogą łączyć się z lokalnymi w celu utworzenia wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), w którym obie strony dzielą własność i kontrolę. Tworzenie joint ven-ture może być potrzebne lub pożądane ze względów ekonomicznych i politycznych. Zagranicznej firmie może brakować...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licencjonowanie

  Licencjonowanie jest dla producenta prosty m sposobem zaistnienia w marketingu międzynarodowym. Przedmiotem licencji udzielanej firmie zagranicznej za określoną opłatą może być: proces produkcji, znak firmowy, patent, tajemnica handlowa lub inne wartości. Udzielający licencji wchodzi na zagraniczny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport bezpośredni

  Przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na prowadzenie eksportu na własną rękę. Wielkość inwestycji i ryzyko są nieco większe, lecz zwiększają się również możliwości zwrotu od zainwestowanego kapitału. Przedsiębiorstwo może prowadzić eksport bezpośredni na kilka sposobów:

  • krajowe biuro...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt

Do góry