Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest produkt?

  produkt to cokolwiek, co może znaleźć się na tynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę.

  Produkty na rynku dzielimy na dobra fizyczne (np. samochody, książki), usługi (fryzjer, koncerty), osoby (Michael Jordan. Barbra Streisand)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja globalna

  Szereg firm pominęło etap działu międzynarodowego i przekształciło się w prawdziw ie globalne organizacje (zobacz Marketing globalny 16-5). Przestały one uważać się za firmy krajowe. które odważyły się wejść na zagraniczne ry nki i teraz traktują siebie jako firmy globalne. Osoby zajmujące...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /4 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia pośrednia

  strategia pośrednia polega na standaryzacji niektórych zasadniczych elementów oraz dostosowaniu innych do lokalnego rynku. Strategia ta jest właściwa m.in. dla telekomunikacji, w której każdy kraj wymaga pewnego dostosowania sprzętu, ale przedsiębiorstwo może jednocześnie ujednolicić niektóre główne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia wielonarodowa

  strategia wielonarodowa traktuje świat jako portfel możliwości działania na rynkach krajowych. Strategia ta znajdzie zastosowanie wtedy, gdy siły przemawiające za orientacją narodową są mocniejsze, zaś siły przemawiające za globalną integracją słabsze. Jest to charakterystyczne dla dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia globalna

  strategia globalna traktuje świat jako pojedynczy rynek. Strategia ta jest uzasadniona, gdy siły sprzyjające globalnej integracji są znaczące, zaś siły przemawiające za narodową orientacją są słabe. Przykładem jest drobna elektronika, gdzie w iększość kupujących na całym świecie akceptuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reagowanie na japońskich konkurentów

  Chociaż amerykańskie i europejskie firmy nie zareagowały natychmiast na japońskie wyzwanie, to obecnie większość z nich wychodzi z kontrofensywą. IBM wprowadza nowe produkty. automatyzuje swoje fabryki, sprowadza części z zagranicy oraz podejmuje strategiczną współpracę z innymi firmami. Black &...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona udziału w rynku

  Gdy Japończycy osiągną dominację na rynku, przybierają raczej pozycję obronną niż ofensywną. Obronną strategią Japończyków jest ciągła ofensywa poprzez rozwój produktu i pogłębianie segmentacji ry nku. Japońskie finny, chcąc utrzymać swoją przodującą pozycję, opierają się na dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowanie udziału w rynku

  Po zaistnieniu na rynku, firmy japońskie koncentrują swoje siły na zwiększaniu udziału w tym rynku. Opierają się one na strategiach rozwoju produktu i na strategiach rozwoju rynku. Przeznaczają wiele środków na ulepszenie produktu, poprawę jego pozycji na rynku oraz jego rozpowszechnienie, dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria kopenhaskie

  Charakterystyka

  Kryteria kopenhaskie - kryteria, których spełnienie umożliwia państwu europejskiemu ubieganie się o członkostwo w Unii Europejskiej. Szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadze, który miał miejsce 21 - 22 czerwca 1993 roku, określił następujące kryteria:

  osiągnięcie przez kraj kandydujący...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.02.2012 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wchodzenie na rynek

  Japończycy wysyłają do kraju, stanowiącego docelowy rynek zespoły badawcze, które przez szereg tygodni lub miesięcy dokonują jego głębokiej oceny i wypracowują właściwą strategię. Badają i nabywają licencje zagranicznych technologii. Najpierw rozpoczynają produkcję w Japonii, gdzie tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 490

  praca w formacie txt

Do góry