Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  MAKSYMALNY WZROST SPRZEDAŻY

  Inne firmy z kolei starają sie maksymalizować wielkość sprzedaży. Wierzą, że wysokie obroty doprow adzą do obniżki kosztów i wzrostu zysków w dłuższym okresie. Ustalają cenę na możliw ie najniższym poziomie przyjmując, że rynek jest czuły na cenę. Zw ane jest to penetracją cenowa tynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKSYMALNY PRZYCHÓD BIEŻĄCY

  Niektóre firmy ustalają ceny tak. aby maksymalizować obecne przychody. Maksymalizacja obecnych przychodów wymaga jedynie oszacowania krzywej popytu. Wielu dyrektorów wierzy, że prowadzi to do maksymalizacji zysków w długim okresie i wzrostu udziału w rynku.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór celu strategii cenowej

  Po pierwsze firma musi zdecydować co chce osiągnąć jeśli chodzi o konkretny produkt. Jeśli firma wybrała rynek docelowy i dokonała pozycjonowania starannie, to strategia odnośnie marketing mix jest całkiem oczywista. Dla przykładu, jeśli firma produkująca pojazdy wypoczynkowe chce wyprodukować...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lexus wyzywa mercedesa

  Toyota jest mistrzem w tworzeniu wartości dla klienta. Toyota uznała, że znaczna liczba klientów na świecie chce mieć i stać ich na zakup drogiego samochodu. W tej grupie znajdowało się wielu, którzy chcieliby kupić mercedesa, ale uważało, że jest on zbyt drogo wyceniony. Byliby oni gotowi kupić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie ceny

  Ustalenie ceny jest problemem, gdy firma musi to zrobić po raz pierwszy. Ma to miejsce, gdy firma wyprodukuje lub nabędzie jakiś nowy produkt, kiedy dokonuje jego dystrybucji nowym kanałem lub na nowym obszarze i kiedy staje do przetargu na wykonanie jakiegoś zadania.

  Firma musi podjąć decyzję co do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /3 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak prowadzić dział obsługi klienta

  Każde przedsiębiorstwo musi zapew nić swojemu klientowi serwis zarówno przed, jak i po sprzedaży. Jest on najczęściej prowadzony przez dział serwisowej obsługi klienta. Jakość pracy tych departamentów różni sie czasem znacząco. Z jednej strony istnieją działy obsługi klienta, które po prostu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia usługi posprzedażnej

  Producenci muszą zdecydować się. w jaki sposób zaoferować klientom usługę posprzedażną. wliczając w to usługi konserwacyjne i remontowe, usługi szkoleniowe, i temu pcKlobne. Mają oni do wyboru cztery możliwości:

  1. producent zapewnia te usługi poprzez dział obsługi klienta (zobacz Pojęcia i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rękojmia, gwarancja i umowy serwisowe jako narzędzia promujące sprzedaż

  Każdy sprzedawca jest odpowiedzialny za zaspokojenie standardowych albo rozsądnych oczekiwań nabywcy danego dobra. Odpowiedzialność sprzedawcy może być pisana lub niepisana. Rękojmia to formalne oświadczenie wydane przez producenta danego produktu o jego jakości. Produkty objęte rękojmią mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /8 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza istotności i rezultatów usługi

  Usługę klienta można ocenić według stopnia istotności jej elementów dla klientów oraz według rezultatów działania przedsiębiorstwa. Załączona tablica pokazuje w jaki sposób klienci oceniają 14 elementów (atrybutów) usługi świadczonej przez pracowników serwisowych dealera samochodowego według ich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /4 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co nabywcy samochodów myślą o dealerach?

  Theodore R. Cunningham, wiceprezes Chryslera do spraw sprzedaży i marketingu podzielił sie ostatnio z dziennikarzem The Wall Street Jowita) następującą refleksją: „Według ostatnich badań, nabywcy samochodów woleliby iść do dentysty i poddać sie lx>lesnym zabiegom niż przechodzić przez cały proces...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /4 753

  praca w formacie txt

Do góry