Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Spółdzielnie detalistów

  Detaliści mogą podjąć inicjatywę i zorganizować nową jednostkę handlową do prowadzenia działalności hurtowej i ewentualnie produkcyjnej. Członkowie jej dokonują swoich zakupów za pośrednictwem spółdzielni detalistów i planują wspólną reklamę. Zyski wracają z powrotem do członków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM TYPU UMOWNEGO

  System ten składa się z niezależnych przedsiębiorstw, znajdujących się na różnych poziomach produkcji i dystrybucji, integrujących swoje programy na zasadzie umów, w celu uzyskania oszczędności i/lub większej sprzedaży, niemożliwej do osiągnięcia dla pojedynczego przedsiębiorstwa. Johnston i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM TYPU ADMINISTROWANEGO

  System ten charakteiyżyje się koordynacją kolejnych etapów produkcji i dystrybucji będącą następstwem nadrzędności wynikającej z wielkości i pozycji jednej ze stron, a nie prawa własności. Firmy wytwarzające produkty o dominującej marce są w stanie zapew nić sobie silną współprac ę handlową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM TYPU KORPORACYJNEGO

  System ten polega na łączeniu kolejnych stadiów produkcji i dystrybucji w ramach tej samej organizacji. Integracja pionowa jest preferowana przez przedsiębiorstwa, pragnące posiadać szeroką kontrolę nad kanałami rynku. Może ona mieć charakter wstępujący lub zstępujący. Oto kilka przykładów: Sears...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój systemów marketingowych zintegrowanych pionowo

  Jednym z podstawowych dzisiaj kierunków zmian kanałów rynku jest rozwój systemów zintegrowanych pionowo, powstałych w celu konkurowania z konwencjonalnymi kanałami marketingowymi. Ten ostatni obejmuje niezależnego producenta, hurtów nika(-ów) i detal istę(-ów). Każdy z nich posiada osobowość prawną i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika kanalii

  Kanały dystrybucji nic pozostają w bezruchu. Powstają nowe instytucje hurtowe i detaliczne i następuje rozwój nowych systemów kanałów. W tym rozdziale przyjrzyjmy sie obecnym tendencjom w rozwoju systemów marketingowyc h, zintegrowanych pionowo, poziomo i systemów wielokanałowych oraz zobaczymy w jaki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doskonalenie istniejących systemów dystrybucji

  Z czasem, kanały dystrybucji wyraźnie sie starzeją. Miedzy istniejący ni systemem dystrybucji sprzedawcy a systemem ideahtym. który zadowoliłby potrzeby i wymagania nabywców docelowych powstaje luka. Podajmy następujące przykłady: w miarę, jak coraz więcej kobiet podejmowało prace zawodowa, firma A von...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /4 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zręcznie działające przedsiębiorstwa zmieniają swoje kanały marketingowe w trakcie cyklu życia produktu

  Nie należy sądzić, że dany kanał marketingowy będzie dominował w ciągu całego cyklu życia produktu. Nabywcy wcześnie akceptujący nowe produkty mogą być skłonni zapłacić wyższą cenę w kanałach oferujących wysoką wartość dodaną, natomiast późniejsi nabywcy skierują się do kanałów o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena uczestników kanału

  Producent powinien regularnie dokonywać oceny efektów uzyskiwanych przez, pośredników. biorąc pod uwagę takie kryteria, jak realizowana wielkość sprzedaży, średnie jx>ziomy zapasów. czas dostawy do klienta, załatwianie reklamacji dotyczących uszkodzonych i zagubionych produktów, współpraca w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywowanie uczestników kanału

  Aby pośrednicy jak najlepiej wykonywali swoją pracę, muszą być nieustannie do tego motywowani. Warunki, na jakich przyłączają się do kanału stanowią pewną motywację, ale musi być _____ ona uzupełniona poprzez szkolenie, nadzór i zachęty.

  Stymulowanie uczestników kanału do jak najlepszej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /6 119

  praca w formacie txt

Do góry