Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Konflikt poziomy

  Konflikt poziomy obejmuje sytuacje sporne występujące między uczestnikami znajdującymi się na tym samym szczeblu w kanale rynku. Niektórzy dealerzy Forda w Chicago narzekali na innych dealerów Forda w tym mieście, że prowadzą zbyt agresywną reklamę i politykę cenową. Niektórzy franchisebiorcy Pizza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współdziałanie,konflikt i konkurencja w kanale

  Bez względu na to. jak dobrze kanały są zaprojektowane i zarządzane, zawsze pojawi się jakiś konflikt. Jeżeli nie będzie innych powodów, przyczyną może zawsze być brak spójności interesów niezależnych podmiotów. Rozważymy teraz trzy pytania: jakie typy konfliktu powstają w kanałach? Jakie są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola poszczególnych przedsiębiorstw w kanale

  Systemy zintegrowane pionowo, poziomo i wielokanałowe, uwypuklają dynamiczny i zmieniający sie charakter kanałów. Każde przedsiębiorstwo w danej branży powinno zdefiniować swoją role w strukturze kanału. McCammon wyróżnił pięć ról:

  • uczestnicy wewnętrzni (insiders) są częścią kanału...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  jednostki zabiegające

   jednostki zabiegające (sthrers). Są to przedsiębiorstwa próbujące zdobyć pozycję uczestnika wewnętrznego. Mają mniejszy dostęp do preferowanych źródeł zaopatrzenia, co może postawić ich w gorszej sytuacji w okresach, kiedy wielkość dostaw podlega ograniczeniom. Ze względu na pragnienie .awansu"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uczestnicy wewnętrzni

  uczestnicy wewnętrzni (insiders) są częścią kanału dominującego. Mają dostęp do preferowanych źródeł zaopatrzenia i cieszą się wysokim uznaniem w branży. Są zainteresowani utrzymaniem istniejącej struktury- kanału i głównymi zwolennikami obowiązujących w danej branży zasad...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedogodności marketingu wielokanałowego: konflikt w kanałach rynku w IBM

  Do 1981 roku firma IBM sprzedawała cały swój sprzęt tylko za pośrednictwem l>ezpośredniego personelu sprzedaży. Kiedy w końcu lat siedemdziesiątych IBM dodało komputery osobiste do swojej linii produktu, uniemożliwiło to kontynuowanie sprzedaży za pośrednictwem tego jedynego, kosztownego kanału...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /6 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing wielokanałowy na rynku usług finansowych

  Przedsiębiorstwa, które korzystają z pojedynczych kanałów w sprzedaży zróżnicowanych produktów różnym odbiorcom. będą coraz bardziej narażone na atak ze strony przedsiębiorstw tworzących bardziej odpowiednie kanały.

  Dolna część siatki pokazuje produkty od standardowych po dostosowane do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój wielokanałowych systemów marketingowych

  W przeszłości wiele przedsiębiorstw sprzedawało na pojedynczy rynek korzystając z pojedynczego kanału. Obecnie, wraz z rozwojem segmentacji rynku, wiele przedsiębiorstw zastosowało marketing wielokanałowy. Pojawia się on. kiedy dana firma korzysta z dwóch lub większej liczby kanałów marketingowych w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje franchisingowe

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój systemów marketingowych zintegrowanych poziomo

  Inna forma ewolucji kanału wynika z gotowości dwóch lub większej liczby nie związanych ze sobą przedsiębiorstw do połączenia zasobów lub stworzenia wspć>lnych programów w celu wykorzystania pojawiających się możliwości marketingowych. Każdemu przedsiębiorstwu brakuje kapitału, know-how...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 843

  praca w formacie txt

Do góry