Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  SKLEPOWI SPRZEDAWCY DETALICZNI

  Dzisiaj konsumenci mogą kupować towary i korzystać z usług w przeróżnego rodzaju sklepach.

  Sklepy, podobnie jak produkty, przechodzą przez pewne fazy rozwoju i upadku, co można określić jako cykl życia detalisty. Dany typ sprzedaży detalicznej pojaw ia się. notuje przyspieszony wzrost przez pewien...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż detaliczna

  Sprzedaż detaliczna obejmuje wszystkie rodzaje działalności, mające na celu sprzedawanie towarów i usług bezpośrednio finalnemu konsumentowi dla jego osobistego, nie komercyjnego użytku. Każda jednostka organizacyjna, która prowadzi taką sprzedaż - bez względu na to czy jest to producent, hurtownik...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kooptacja

  Kooptacja jest wysiłkiem podejmowanym przez jedną organizację w celu uzyskania poparcia liderów innej organizacji, poprzez włączenie ich do rad doradczych, zarządu i innych struktur, tak aby odczuwali, że ich opinie są brane pod uwagę. Tak długo, jak organizacja inicjująca współpracę traktuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje wiązane

  Czasem producenci silnych marek sprzedają je pośrednikom tylko p<xl warunkiem, że wezmą oni część lub pozostałe asortymenty danej linii produktu. Nazywa się to wymuszaniem zakupu całej linii. Takie transakcje wiązane nie muszą być nielegalne, jeżeli jednak prowadzą do poważnego ograniczenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączność terytorialna

  Handel na zasadach wyłączności często obejmuje porozumienia o wyłączności terytorialnej. Prcxlucent może wyrazić zgodę na to, że nie będzie sprzedawał innym pośrednikom na danym obszarze lub nabywca może się zgodzić na dokonywanie sprzedaży tylko na swoim własnym terytorium. Pierwszy sposób...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel wyłączny

  Wielu producentów i hurtowników jest zainteresowanych tworzeniem kanałów wyłącznych dla swoich produktów. Kiedy dany sprzedawca udziela zezwolenia tylko określonym detalistom na prowadzenie swoich produktów, strategia ta jest nazywana dystrybucją wyłączną. Kiedy sprzedawca żąda, aby pośrednicy nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opanowywanie konfliktu w kanale

  Niektóre konflikty w kanale mogą mieć charakter konstruktywny. Mogą prowadzić do bardziej dynamicznej adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Z drugiej strony, nadmierne konflikty mogą zakłócić funkcjonowanie kanału. Problemem jest lepsze opanowywanie konfliktu, a nie jego eliminacja. Istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny konfliktu w kanale

  Ważne jest rozróżnienie przyczyn, które mogą wywoływać konflikt w kanale. Niektóre przyczyny są łatwe do rozwiązania, inne są trudniejsze.

  Poważną przyczyną jest niekompatyhil;iość celu. Na przy kład, producent może pragnąć osiągnąć szybki wzrost udziału w rynku poprzez politykę niskich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt w kanałach zintegrowanych pionowo w branży pakowanych dóbr konsumpcyjnych

  Przez wiele lat potężni producenci pakowanych towarów konsumpcyjnych dysponowali w stosunku do detalistów bardzo silna pozycją przetargową. Wynikało to w znacznym stopniu ze stosowania przez nich strategii typu „puli", w ramach której, w celu stworzenia preferencyjnego traktowania marki, wydawali ogromne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konjlikt wielokanałowy

  Konjlikt wielokanałowy powstaje wówczas, kiedy dany producent tworzy dwa lub więcej kanałów konkurujących ze sobą o prowadzenie sprzedaży na tym samym rynku. Kiedy Levi Strauss wyraził zgodę na to. aby poza jego sklepami specjalistycznymi, jego jeansy były sprzedawane za pośrednictwem Searsa i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt

Do góry