Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Efektywność personelu sprzedaży

  Kierownicy ds. sprzedaży musza obserwować następujące wskaźniki efektywności personelu sprzedaży w danym regionie:

  • średnią dzienną liczbę wizyt handlowych na jednego sprzedawcę;

  • średni czas trwania wizyty handlowej na jeden kontakt;

  • średni dochód z jednej wizyty handlowej;

  • średni koszt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola efektywności

  Przypuśćmy, że analiza rentowności wykazuje, że małe zyski przedsiębiorstwa związane są tylko z pewnymi pr(xluktami. obszarami lub rynkami. Powstaje pytanie, czy istnieją skuteczniejsze sposoby kierowania personelem sprzedaży, reklamą, dystrybucją i promocją sprzedaży w obszarze tych słabiej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie korekcyjne

  Kiedy wyniki znacznie różnią się od tych, które zakładał plan, kierownictwo musi rozpocząć działanie korekcyjne. Zwykle przedsiębiorstwo decyduje się w pierwszej kolejności na mniej zasadnicze posunięcia, dopiero gdy te zawodzą, stosuje się bardziej drastyczne kroki. Kiedy sprzedaż pewnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełne koszty, a koszty bezpośrednie

  Jak wszystkie narzędzia informacji, analiza rentowności marketingu może, zależnie od stopnia zrozumienia jej metod i ograniczeń albo pomóc kierownikowi ds. marketingu, albo w prowadzić go w błąd. Powyższy przykład pokazał pew ną umow ność w wyborze zasad podziału wydatków funkcjonalnych pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /6 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja zadowolenia klienta

  Przedstawione metody kontroli mają głównie charakter finansowy i ilościowy. Są one ważne, ale nie wystarczające. Potrzebne są miary jakościowe, które ostrzegą kierownictwo o mogących mieć miejsce zmianach udziału w rynku. Czujne przedsiębiorstwa tworzą systemy obserwacji opinii i zadowolenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza udziału w rynku

  Wielkość sprzedaży nie pokazuje jak dobrze działa przedsiębiorstwo w porównaniu do konkurencji. W tym celu kierownictwo musi obserwować swój udział w rynku (zobacz Pojęcia i narzędzia marketingu 27-1). Jeśli udział ten idzie w górę, przedsiębiorstwo dogania konkurentów; jeśli spada, pozycja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczeble w przedsiębiorstwie

  Problemy wdrażania marketingu mogą występować na trzech szczeblach. Pierwszy szczelni służy skutecznej realizacji funkcji marketingu. Na tym szczeblu należy na przykład, odpo-wiedzieć na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwo może skłonić swoją agencję reklamową do opracowania bardziej twórczej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁ FINANSOWY

  Kierownicy działu finansowego szczycą sie umiejętnością oceny wpływu różnych działań na wielkość zysku. Gdy dochodzi do wydatków na marketing czuja się sfrustrowani. Kierownicy działu marketingu domagają sie znacznych środków na reklamę, promocję sprzedaży i personel, nie mogąc udowodnić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁ KRKDYTOWY

  Urzędnicy z działu kredytowego oceniają sytuację finansową potencjalnych klientów i odmawiają kredytu lub ograniczają jego wysokość mniej wiarygodnym klientom. Uważają oni. że dział marketingu sprzedałby wszystkim, nawet tym, którzy nie gwarantują płatności. Pracownicy działu marketingu z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁ PRODUKCJI

  Ludzie z działu produkcji są odpowiedzialni za to, aby fabryka w ytw arzała właściwe produkty, we właściwych ilościach, we właściwym czasie i po odpowiednich kosztach. Ich pracy towarzyszą problemy wynikające z awarii maszyn, braku zapasów oraz sporów z pracownikami. Postrzegają oni pracow ników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 960

  praca w formacie txt

Do góry