Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przewaga konkurencyjna

  Charakterystyka

  Przewaga konkurencyjna jest to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec większej liczby konkurentów. Jest ona relatywną miarą jej funkcjonowania na rynku - pozwala na zaoferowanie klientowi usług lub produktów odpowiadających jego oczekiwaniom, a lepszych niż oferty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /4 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewaga konkurencyjna

  Charakterystyka

  Przewaga konkurencyjna jest to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec większej liczby konkurentów. Jest ona relatywną miarą jej funkcjonowania na rynku - pozwala na zaoferowanie klientowi usług lub produktów odpowiadających jego oczekiwaniom, a lepszych niż oferty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /4 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie sprawozdania finansowego

  Etapy badania

  Badanie sprawozdania finansowego można przedstawić za pomocą trzech etapów:

  planowanie badania, realizacja badania i tworzenie dokumentacji roboczej, sporządzenie wniosków z badania. Charakterystyka

  1. Planowanie badania - na tym etapie następuje zbieranie informacji o organizacji i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg ograniczony

  Charakterystyka

  Przetarg to jeden ze sposobów zawierania umowy, wyróżniamy przetarg ograniczony oraz nieograniczony, stosuje się je m.in. w zamówieniach publicznych. Uczestnicy przetargu są oferentami, a umowa zostaje zawarta gdy oferent otrzyma oświadczenie zamawiającego o przyjęciu oferty.

  Przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje otwartego rynku

  Operacje otwartego rynku

  Operacje otwartego rynku to zespół transakcji kupna i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, odbywających się pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. Zarówno transakcje kupna jak i sprzedaży są inicjowane przez bank centralny a przedmiotem tych operacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje otwartego rynku

  Operacje otwartego rynku

  Operacje otwartego rynku to zespół transakcji kupna i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, odbywających się pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. Zarówno transakcje kupna jak i sprzedaży są inicjowane przez bank centralny a przedmiotem tych operacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURA AUDYTU MARKETINGOWEGO

  Audyt rozpoczyna się spotkaniem pomiędzy audytorem (audytorami) marketingu i urzędnikiem (urzędnikami) przedsiębiorstwa, poświęconym opracowaniu umowy o celach, zasięgu, głębokości, źródłach danych, formacie raportu oraz czasie przeznaczonym na audyt. Przygotowuje się szczegółowy plan ustalający...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt marketingowy

  Te przedsiębiorstwa, które po zastosowaniu rankingu efektywności odkryją słabości w marketingu powinny rozpocząć dokładniejsze badania zwane audytem marketingowym,3t który definiujemy następująco:

  • audyt marketingowy jest to wszechstronne, systematyczne, niezależne i regularne badanie śmdowiska...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność reklamy

  Wielu menedżerów uważa, że zmierzenie tego. co otrzymują w zamian za fundusze wydane na reklamę jest niemal niemożliwe. Powinni jednak przynajmniej obserwować następujące statystyki

  dotyczące:

  • kosztu reklamy na tysiąc potencjalnych klientów, do których dociera dany środek przekazu;

  • procentu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność dystrybucji

  Kierownictwo powinno szukać oszczędnych sposobów dystrybucji. Istnieje szereg metod usprawnienia gospodarki zapasami, poprawy lokalizacji magazynów i transportu. Dość częstym problemem, który pojawia się. kiedy przedsiębiorstwo przeży wa nagły wzrost sprzedaży, jest spadek efektywności dystrybucji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt

Do góry