Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona własności intelektualnej

  Ochrona własności intelektualnej

  Ochrona własności intelektualnej jest ochroną praw odnoszących się do własności intelektualnej.

  Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną przez:

  prawa własności przemysłowej - patenty, wzory użytkowe, wzory, znaki towarowe, prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /6 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model probabilistyczny Huffa

  Charakterystyka

  Model probabilistyczny Huffa (model grawitacji względnej Huffa) to jeden z najbardziej znanych modeli ciążenia konsumentów do ośrodków handlowych na danym obszarze. Został opracowany w 1962 roku przez D. L. Huffa. Należy do grupy stochastycznych modeli lokalizacji zakupów ludności i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model probabilistyczny Huffa

  Charakterystyka

  Model probabilistyczny Huffa (model grawitacji względnej Huffa) to jeden z najbardziej znanych modeli ciążenia konsumentów do ośrodków handlowych na danym obszarze. Został opracowany w 1962 roku przez D. L. Huffa. Należy do grupy stochastycznych modeli lokalizacji zakupów ludności i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model probabilistyczny Huffa

  Charakterystyka

  Model probabilistyczny Huffa (model grawitacji względnej Huffa) to jeden z najbardziej znanych modeli ciążenia konsumentów do ośrodków handlowych na danym obszarze. Został opracowany w 1962 roku przez D. L. Huffa. Należy do grupy stochastycznych modeli lokalizacji zakupów ludności i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie przestrzenne zakładu

  Planowanie przestrzenne zakładu należy rozumieć jako metodyczne postępowanie dotyczące sfery przestrzennego organizowania procesów pracy wewnątrz przedsiębiorstwa. Należy podczas planowania tej sfery określić: treść, zasady oraz metody i techniki stosowane podczas realizacji kolejnych etapów. Jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /3 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model Marstona

  Charakterystyka

  Proces doboru pracowników stanowi bardzo ważny etap procesu kadrowego w przedsiębiorstwie. Aby praca zespołu projektowego była w pełni efektywna, pracownicy muszą być precyzyjnie dobrani do wykonywanych zadań. Poszukując odpowiednich kandydatów, należy zwracać uwagę nie na osoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menedżeryzm

  Charakterystyka

  Menedżeryzm to m.in.:

  koncepcja socjologiczna sformułowana przez amerykańskiego socjologa Jamesa Burnhama, ogłoszona 1941, zakładająca, że rozwój społeczny zmierza w stronę ku społeczeństwu kierowników (managerów), którzy staną się klasą rządzącą, a nie ku socjalizmowi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.02.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez spacerowanie

  Definicja

  Zarządzanie przez spacerowanie jest podejściem do komunikacji pomiędzy menadżerem, a pracownikami, dostawcami, klientami i wszystkimi innymi, którzy znajdują się w zasięgu oddziaływania organizacji.

  Geneza

  Zarządzanie przez spacerowanie jest bardzo popularną formą komunikacji organizacyjnej i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesowe podejście do controllingu

  Charakterystyka

  Controlling jest narzędziem niezwykle potrzebnym w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nie inaczej jest w organizacji procesowej, gdzie jest ukierunkowanie na klienta i priorytet wartości dodanej. W takiej sytuacji potrzebne jest narzędzie do sprawnego sterowania procesami aby osiągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /4 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiery dłużne

  Charakterystyka

  ''

  Są to papiery wartościowe opiewające na wierzytelności. Papiery te inkorporują, jako podstawowe prawo majątkowe, wierzytelność właściciela papieru wartościowego wobec wystawcy papieru wartościowego. W przypadku tego rodzaju papierów, wierzytelność pełni samodzielna funkcję. Inne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /6 184

  praca w formacie txt

Do góry