Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Decyzje strategiczne

  Charakterystyka

  Decyzje strategiczne są najtrudniejsze dla kierownictwa organizacji. Zależy od nich szansa rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji. Są to najczęściej decyzje scentralizowane, niepowtarzalne, jednostkowe, podejmowane od czasu do czasu.

  Rodzaje problemów strategicznych

  Głownie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka prawa handlowego

  Charakterystyka

  Spółka prawa handlowego to spółka osobowa bądź kapitałowa której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (KSH). Ponadto w sprawach nieuregulowanych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indos

  Charakterystyka

  Indos - Pisemne oświadczenie składane przez osobę zbywającą prawa do papieru wartościowego. Warunkiem ważności indosu jest złożenie przez zbywcę podpisu, oznaczającego przeniesienie praw na inną osobę (art. 921[1] § 2 KC).

  Indos musi zostać wydany osobie przejmującej prawa do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEQ

  Charakterystyka ogólna

  DEQ - Delivered ex Quay (Dostarczone na nabrzeże ... oznaczony port przeznaczenia). Jest to formuła incoterm z grupy D. Oznacza, że sprzedający dostarcza towar na nabrzeże w określonym porcie.

  Moment dostarczenia towaru

  Za moment dostarczenia towaru uważa się wyładunek towaru na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEQ

  Charakterystyka ogólna

  DEQ - Delivered ex Quay (Dostarczone na nabrzeże ... oznaczony port przeznaczenia). Jest to formuła incoterm z grupy D. Oznacza, że sprzedający dostarcza towar na nabrzeże w określonym porcie.

  Moment dostarczenia towaru

  Za moment dostarczenia towaru uważa się wyładunek towaru na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja czynników ryzyka

  Charakterystyka

  Przy ocenie projektów inwestycyjnych podstawową rolę odgrywają: efektywność finansowa, czas i ryzyko. W poniższym referacie przyjrzymy się bliżej trzeciej z wymienionych kategorii, czyli ryzyku, a w szczególności czynnikom, które go wywołują.

  W literaturze tematu często spotyka się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /8 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja czynników ryzyka

  Charakterystyka

  Przy ocenie projektów inwestycyjnych podstawową rolę odgrywają: efektywność finansowa, czas i ryzyko. W poniższym referacie przyjrzymy się bliżej trzeciej z wymienionych kategorii, czyli ryzyku, a w szczególności czynnikom, które go wywołują.

  W literaturze tematu często spotyka się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /8 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik wytwórczy

  Charakterystyka

  Czynnik wytwórczy (inaczej: nakład, czynnik produkcji) - to dobro lub usługa wykorzystywana w produkcji|procesie produkcji (D. Begg 2003, s. 192). Klasyczny podział czynników wytwórczych obejmuje kolejno ziemię, pracę i kapitał. Mogą to zatem być zarówno materiały, maszyny, surowce...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hurtownia

  Charakterystyka

  Hurtownia' to podmiot gospodarczy dokonujący transakcji hurtowych, najczęściej w opakowaniach zbiorczych. Organizacja ta prowadzi sprzedaż w dużych ilościach. Hurtownia swoją działalność kieruje do klienta mającego działalność detaliczną.

  Autor: Anna Majewska

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Baptiste Say

  Życiorys

  Jean Baptiste Say (1767 - 1832) urodził się w Lyonie, jego ojciec był kupcem. W latach młodzieńczych odbył studia handlowe w Anglii. Następnie przez krótki czas był publicystą następnie żołnierzem, a w roku 1799 został mianowany członkiem Trybunału w komisji finansów. W latach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /4 065

  praca w formacie txt

Do góry