Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jakie mogą być przyczyny różnej reakcji popytu na zmianę ceny?

   

  (1) Dostępność substytutu (jeżeli jakieś dobro możemy zastąpić tańszym, równie dobrym, to tak robimy);

  (2) Przyzwyczajenie konsumentów (np. używanie karmy dla psów);

  (3) Dobra luksusowe (takie dobra, na które popyt rośnie szybciej niż dochody; są oznaką prestiżu itp.);...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe determinanty popytu?

   

  (1) Efekt dochodowy,

  (2) Efekt substytucyjny,

  (3) Gusty,

  (4) Ilość i ceny dóbr substytucyjnych (konkurencyjnych),

  (5) Ilość i ceny dóbr komplementarnych (takich, które stanowią uzupełnienie danego dobra, np. drukarka i toner),

  (6) Przewidywane zmiany cen,

  (7)...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najważniejsze determinanty podaży?

   

  (1) Po przekroczeniu pewnego poziomu produkcji szybko rosną koszty wytwarzania (producent chce pokryć koszty);

  (2) Im wyższa cena danego dobra, tym większej ilości producentów opłaca się produkcja;

  (3) Jeśli cena dobra utrzymuje się na wysokim poziomie, to produkcję podejmą nowe...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega efekt dochodowy i efekt substytucyjny zmian cen?

   

  Efekt dochodowy – wpływ zmiany ceny na wielkość zapotrzebowania, wynikający z tego, że nabywca na skutek zmiany ceny staje się zamożniejszy lub biedniejszy – zmiana ceny ceteris paribus powoduje, że możemy kupić mniej lub więcej; wielkość efektu dochodowego zależy od tego, jaka część dochodu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij znaczenie pojęć: równowaga rynkowa, niedobór rynkowy, nadwyżka rynkowa

   

  Równowaga rynkowa – stan, gdy cena zrównuje popyt z podażą, czyli cena odpowiada takiej sytuacji, gdy krzywe popytu i podaży się przecinają (cena równowagi);

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe cechy funkcji podaży i funkcji popytu

   

  Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy chcą kupić w określonym czasie i przy określonych cenach;

  (2) popyt potencjalny – popyt, który może dotyczyć okresów przyszłych;

  (3) popyt faktyczny – popyt w danym czasie i przy określonych cenach;

  (4) prawo popytu – ceteris paribus zapotrzebowanie na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij, jakie są możliwe sposoby definiowania rynku

   

  (1) Obszar, gdzie dokonuje się wymiana;

  (2) Instytucja – instrumenty prawne regulujące wymianę;

  (3) Układ wzajemnych oddziaływań – swoboda działania umawiających się stron;

  (4) Ogół stosunków między kupującymi i sprzedającymi;

  (5) Grupa firm i jednostek (gdy mówimy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (ankieta)

  <centerKWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DOTYCZĄCY BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY</center

  <centerwersja 1 / 2008</center

  1. Zajmowane stanowisko?

  kierownicze specjalistyczne pracownik fizyczny

  2. Okres zatrudnienia w firmie:

  Mniej niż rok 1-2 lat 3-5 lat 5-10 lat Powyżej 10 lat

  3. Atmosfera...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /5 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czternaście zasad Deminga

  Nie istnieje jedna wersja tych tez. Edwards Deming nigdy ich nie spisał, za każdym razem inaczej je nazywał, choć kolejności nie zmieniał. Może chciał uniknąć tego co krytykował w tezie dziesiątej - zrobienia z tez haseł, które będą wieszane na ścianach i nic nie będą znaczyły. Wprowadził tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /32 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje strategiczne

  Charakterystyka

  Decyzje strategiczne są najtrudniejsze dla kierownictwa organizacji. Zależy od nich szansa rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji. Są to najczęściej decyzje scentralizowane, niepowtarzalne, jednostkowe, podejmowane od czasu do czasu.

  Rodzaje problemów strategicznych

  Głownie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry