Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Opinia biegłego rewidenta

  Charakterystyka

  ''

  Opinia biegłego rewidenta jest to dokument zawierający wnioski końcowe i konkluzje wynikające z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.

  Wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym stanowi główny cel badania sprawozdania finansowego.

  Opinia biegłego rewidenta jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System bankowy

  Charkaterystyka

  System bankowy -  całość  instytucji bankowych wraz z  normami opisującymi ich wzajemne powiązania  oraz relacje z otoczeniem. By mógł za istnieć system bankowego  konieczny jest  taki rozwój banków i  rynków finansowych, który możliwe jest funkcjonowanie klarownych zasad...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System bankowy

  Charkaterystyka

  System bankowy -  całość  instytucji bankowych wraz z  normami opisującymi ich wzajemne powiązania  oraz relacje z otoczeniem. By mógł za istnieć system bankowego  konieczny jest  taki rozwój banków i  rynków finansowych, który możliwe jest funkcjonowanie klarownych zasad...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa społeczna

  Charakterystyka

  Umowa społeczna należy - obok "społeczeństwa obywatelskiego" czy zasady "pomocniczości", do pojęć filozofii politycznej i społecznej. Umowa społeczna dotyczy genezy państwa i społeczeństwa, jest dokumentem negocjowanym przez partnerów społecznych i rząd, zakłada, iż państwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa społeczna

  Charakterystyka

  Umowa społeczna należy - obok "społeczeństwa obywatelskiego" czy zasady "pomocniczości", do pojęć filozofii politycznej i społecznej. Umowa społeczna dotyczy genezy państwa i społeczeństwa, jest dokumentem negocjowanym przez partnerów społecznych i rząd, zakłada, iż państwo...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność produkcyjna

  Charakterystyka

  Rozpatrując zagadnienie zdolności produkcyjnej należy zastanowić się także co oznaczają

  bezpośrednio związane z nią mierniki jak produkcja, produktywność, stopień wykorzystania,

  sprawność czy skuteczność.

  Wydajność procesu produkcji jest to ilość produktu, jaką może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Token

  Charakterystyka

  Token- to urządzenie kryptograficzne, które zapewnia bezpieczeństwo transakcji wykonywanych za pośrednictwem sieci Internet. Urządzenie to generuje jednorazowe, unikalne kody potrzebne do identyfikacji klienta oraz autoryzacji jego dyspozycji. Token zapewnia silne uwierzytelnianie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Token

  Charakterystyka

  Token- to urządzenie kryptograficzne, które zapewnia bezpieczeństwo transakcji wykonywanych za pośrednictwem sieci Internet. Urządzenie to generuje jednorazowe, unikalne kody potrzebne do identyfikacji klienta oraz autoryzacji jego dyspozycji. Token zapewnia silne uwierzytelnianie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Token

  Charakterystyka

  Token- to urządzenie kryptograficzne, które zapewnia bezpieczeństwo transakcji wykonywanych za pośrednictwem sieci Internet. Urządzenie to generuje jednorazowe, unikalne kody potrzebne do identyfikacji klienta oraz autoryzacji jego dyspozycji. Token zapewnia silne uwierzytelnianie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedział ufności

  Przedział ufności

  Przedział ufności to przedział, który z zadanym z góry prawdopodobieństwem <math1- \alpha</math, zwanym współczynnikiem ufności, pokrywa nieznaną wartość szacowanego parametru. Przedział ten jest podstawowym narzędziem estymacji przedziałowej. Pojęcie to zostało wprowadzone do...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /9 845

  praca w formacie txt

Do góry