Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Podręcznik:Zarządzanie jakością

  Podręcznik zarządzania jakością

  Wystarczy klikać i czytać kolejne artykuły. Powrót do spisu treści przyciskiem "Powrót" w Twojej przeglądarce. Jeśli się zgubisz idź do strony głównej i wejdź jeszcze raz do podręczników.

  Jeśli uważasz, że artykuły powinny być w innej kolejności lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów jakości

  Charakterystyka

  Rachunek jakości|kosztów jakości jest to "system ujmowania w odpowiednich przekrojach wszystkich kosztów związanych z jakością produkcji, przeprowadzania analizy kształtowania się tych kosztów z podejmowaniem działań dla poprawy jakości i minimalizacji kosztów produkcji". W literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /6 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów jakości

  Charakterystyka

  Rachunek jakości|kosztów jakości jest to "system ujmowania w odpowiednich przekrojach wszystkich kosztów związanych z jakością produkcji, przeprowadzania analizy kształtowania się tych kosztów z podejmowaniem działań dla poprawy jakości i minimalizacji kosztów produkcji". W literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /6 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów jakości

  Charakterystyka

  Rachunek jakości|kosztów jakości jest to "system ujmowania w odpowiednich przekrojach wszystkich kosztów związanych z jakością produkcji, przeprowadzania analizy kształtowania się tych kosztów z podejmowaniem działań dla poprawy jakości i minimalizacji kosztów produkcji". W literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /6 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CPT

  Charakterystyka Ogólna

  CPT - Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do ... oznaczone miejsce przeznaczenia) - incoterm należący do grupy C. Oznacza, że sprzedający opłaca fracht do uzgodnionego miejsca, zaś ryzyko utraty i wszelkie dodatkowe koszty ponosi kupujący.

  Moment dostarczenia towaru

  Dostarczenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CPT

  Charakterystyka Ogólna

  CPT - Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do ... oznaczone miejsce przeznaczenia) - incoterm należący do grupy C. Oznacza, że sprzedający opłaca fracht do uzgodnionego miejsca, zaś ryzyko utraty i wszelkie dodatkowe koszty ponosi kupujący.

  Moment dostarczenia towaru

  Dostarczenie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alban William Phillips

  Phillipsa1.jpg|thumb|250px|right|Krzywa Phillipsa

  Biografia

  Alban William Phillips (spotykana pisownia: Philips) żył w latach 1914-1975, był ekonomistą brytyjskim pochodzącym z Nowej Zelandii. Należał do nurtu ekonomistów keynesowskich. Najbardziej znany jest z powodu skonstruowania krzywej Philipsa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izba celna

  Charakterystyka

  Izba jest to urzędowe określenie różnych jednostek organizacyjnych o charakterze państwowym, społecznym, samorządowym, gospodarczym, sądowniczym itp. Izba celna wykonuje zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izba celna

  Charakterystyka

  Izba jest to urzędowe określenie różnych jednostek organizacyjnych o charakterze państwowym, społecznym, samorządowym, gospodarczym, sądowniczym itp. Izba celna wykonuje zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza TOWS

  TOWS

  TOWS, jest to metoda analizy strategicznej służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrz. Pojęcie TOWS Analyse jest równoznaczne z pojęciem analizy SWOT Lecz wg H.Weihricha akronim angielskich słów, Threats (zagrożenia w otoczeniu), Opportunities (szanse w otoczeniu), Weaknesses...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /3 736

  praca w formacie txt

Do góry