Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcja pięciu sił Portera

  Definicja

  Jest jedną z metod analizy strategicznej. Nazwa jej pochodzi od pięciu czynników, które rozpatrujemy badając atrakcyjność sektora dla przedsiębiorstw lub potencjalnych inwestorów, jakie szanse i zagrożenia stwarza funkcjonowanie w danym sektorze.

  Elementy

  Do czynników tych zaliczamy:

  Siła...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /2 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pragmatyzm

  Charakterystyka

  Pragmatyzm – jedyna koncepcja filozoficzna zrodzona na gruncie amerykańskim. Zajmuje krytyczną postawę wobec idealizmu racjonalistycznego i metafizycznego. Pragmatyzm usiłował przeciwstawić wszelkiemu aprioryzmu bardziej trzeźwy i praktyczny sposób myślenia. William James przyczynił się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorca

  Definicja

  Przedsiębiorca to człowiek, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę . Dostrzega on sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jest umiejętność pozyskania -...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /5 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełna księgowość

  Charakterystyka

  Księgowość pełna jest bardzo zaawansowaną i dość kosztowną (wymaga zatrudnienia księgowej bądź wynajęcia biura rachunkowego) formą opodatkowania.

  Do prowadzenia jej zobowiązane są podmioty gospodarze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód z działalności przekraczający...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpis elektroniczny

  Podpis elektroniczny

  Podpis elektroniczny - "dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny" (Dz. U)

  Podpis elektroniczny( nazywany również podpisem cyfrowym)-...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /6 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpis elektroniczny

  Podpis elektroniczny

  Podpis elektroniczny - "dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny" (Dz. U)

  Podpis elektroniczny( nazywany również podpisem cyfrowym)-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /6 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpis elektroniczny

  Podpis elektroniczny

  Podpis elektroniczny - "dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny" (Dz. U)

  Podpis elektroniczny( nazywany również podpisem cyfrowym)-...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /6 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program operacyjny

  Charakterystyka

  Program operacyjny to jeden z najważniejszych dokumentów z punktu widzenia absorpcji środków unijnych, mający na celu realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zawiera całość spójnych priorytetów strategicznych, do osiągnięcia których będzie się dążyć za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność punktowa popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność punktowa popytu jest jedną z metod pomiaru elastyczności popytu, dotyczy zmian ciągłych i obliczana jest geometrycznie z krzywej popytu, odnosi się do poszczególnych punktów krzywej. Wskazuje odsetek zmian w popycie wynikający ze zmiany o 1% jednego z czynników, przy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.02.2012 Znaków /2 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty wytwarzania

  Definicja

  Koszt wytwarzania - koszty produkcji dóbr, suma jednostek pieniężnych płaconych za korzystanie z czynników wytwórczych.

  Koszt wytwarzania jest zależny od przyjętej technologii, nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwo niezbędnych do wytwarzania danej produkcji przy każdej jej wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.02.2012 Znaków /2 196

  praca w formacie txt

Do góry