Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jednostka zależna

  Charakterystyka

  Jest to jednostka gospodarcza kontrolowana przez inne przedsiębiorstwo. Kontrola jest tu definiowana jako zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną przedsiębiorstwa, w tym do zmiany zarządu, mającego na celu uzyskania większych korzyści z jego działalności. Oznacza to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka zależna

  Charakterystyka

  Jest to jednostka gospodarcza kontrolowana przez inne przedsiębiorstwo. Kontrola jest tu definiowana jako zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną przedsiębiorstwa, w tym do zmiany zarządu, mającego na celu uzyskania większych korzyści z jego działalności. Oznacza to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja systemów

  Certyfikacja jest procesem mającym na celów i funkcji|celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Głównym jej etapem jest jakości|audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor zewnętrzny dokonuje sprawdzenia całego zakresu działalności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /6 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja systemów

  Certyfikacja jest procesem mającym na celów i funkcji|celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Głównym jej etapem jest jakości|audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor zewnętrzny dokonuje sprawdzenia całego zakresu działalności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /6 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie organizacji

  Charakterystyka

  Otoczenie zewnętrzne jest to wszystko poza granicami organizacji co może na nią oddziaływać. Otoczenie wewnętrzne są to warunki i siły działające w organizacji.

  Otoczenie zewnętrzne

  Składa się z dwóch warstw:

  Otoczenie ogólne organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /4 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki podaży usług turystycznych

  Charakterystyka

  Podaż turystyczna to ilość dóbr i usług turystycznych jaką jest się skłonnym oddać przy danym poziomie cen krajowych lub wartości pieniądza w stosunku do zagranicy ,podaż może być badana na różnych szczeblach: lokalnym regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ale obejmuję zawsze te...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycofanie produktu

  Charakterystyka

  Wycofanie produktu przestarzałego, ( faza wycofania)- element cyklu życia produktu - Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Charakteryzuje się tym, że w jej trakcie następuje powolne zmniejszenie popytu na produkt lub nawet nagły i znaczny spadek obrotów. Efektem końcowym tego zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycofanie produktu

  Charakterystyka

  Wycofanie produktu przestarzałego, ( faza wycofania)- element cyklu życia produktu - Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Charakteryzuje się tym, że w jej trakcie następuje powolne zmniejszenie popytu na produkt lub nawet nagły i znaczny spadek obrotów. Efektem końcowym tego zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody rachunkowości zarządczej

  Charakterystyka

  Stanowią one rozszerzenie sytuacji finansowej|analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i narzędzia rachunkowości zarządczej, wraz z krótką charakterystyką przedstawiono w poniższej tabeli.

  Zakres ich stosowania obejmuje zarówno obszar bieżącej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /3 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl produkcyjny

  Charakterystyka

  Cykl produkcyjny - jest to czas potrzebny do wykonania określonego zadania produkcyjnego. Najczęściej mamy tutaj do czynienia z zadaniami wykonania jakiegoś wyrobu lub wyrobów (serii, partii) - prostych lub złożonych.

  Cykl produkcyjny można przedstawić jeszcze jako okres między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt

Do góry