Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie giełdy w gospodarce

  Miejsce i znaczenie giełd papierów wartościowych we współczesnych systemach finansowych.

  "System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie giełdy w gospodarce

  Miejsce i znaczenie giełd papierów wartościowych we współczesnych systemach finansowych.

  "System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znakowanie ekologiczne wyrobów

  Charakterystyka

  Znakowanie ekologiczne w wielu krajach stanowi istotny instrument zarządzania środowiskowego. Znaki wskazujące na ekologiczne aspekty jakości można określić jako pozytywne, tzn. przyznawane wyrobom przyjaznym środowisku, lub negatywne - ostrzegające konsumenta o zagrożeniach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopol

  Definicja

  Monopol występuje wtedy gdy jedna firma dostarcza cala produkcję dóbr i usług w naszym kraju lub na danym obszarze (poczta, gazociągi miejskie). Może przybierać formę związków producentów (kartel, trust, koncern). Związki te dają przewagę ekonomiczną nad konkurentami, poprzez osiąganie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rok obrachunkowy

  Charakterystyka

  Rok obrachunkowy lub inaczej rok obrotowy jest to w myśl ustawy o rachunkowości rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych. Podążając dalej za ustawodawcą rok obrotowy (obrachunkowy) lub jego zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt

  Charakterystyka

  Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotoweg, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt

  Charakterystyka

  Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotoweg, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt

  Charakterystyka

  Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotoweg, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja informacji

  Definicja

  Celem dystrybucji informacji jest zapewnienie, aby informacje będące efektem informacji|przetwarzanie, zostały dostarczone odpowiednim odbiorcom, zgodnie z ich potrzebami. Realizując to działanie, należy korzystać z dostępnych obecnie elektronicznych form rozpowszechniania i dystrybucji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /2 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie statyczne

  Definicja

  Obciążenie statyczne powstaje w wyniku pracy, gdy na zewnątrz nie obserwujemy ruchu kończyn lub tułowia, ale mięśnie są napięte np. podczas utrzymywania uniesionych rąk. W czasie wykonywania pracy statycznej wydatek energetyczny powoduje większą uciążliwość niż podczas dynamiczna|pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /5 854

  praca w formacie txt

Do góry