Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Pieniądz

  Charakterystyka

  Pieniądz - z języka łacińskiego ("pecunia" wywodzi się od słowa " pecus") co oznacza bydło.( E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel 1999, s.161). Jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.

  ( D...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz

  Charakterystyka

  Pieniądz - z języka łacińskiego ("pecunia" wywodzi się od słowa " pecus") co oznacza bydło.( E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel 1999, s.161). Jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.

  ( D...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rozmieszczenia stanowisk pracy

  Charakterystyka

  Przestrzenne rozmieszczenie stanowisk roboczych następuje po rozplanowaniu położenia wydziałów. W związku z tym rozmieszczaniem nie ma żadnych ogólnych reguł odnoszących się do realizacji tego rodzaju zadań.

  Proces rozmieszczania stanowisk roboczych ma charakter prób i błędów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gra półsłówek

  <strong<small<font face="tahoma, arial"Instrukcja obsługi jest prosta: należy zamienić odpowiednie litery lub sylaby w zwrotach, aby wyszły zupełnie inne zwroty. Np. w zwrocie &quot;gra półsłówek&quot; można zamienić miejscami litery G i S, a uzyskamy... inny zwrot. Miłej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /19 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monetaryzm

  Charakterystyka

  Monetaryzm to jeden z głównych nutów współczesnej ekonomii, której teorię zawdzięczamy Miltonowi Friedmanowi i jego uczniom. Monetaryści sformułowali poglądy w zakresie polityki makroekonomicznej jako opozycyjne do nadmiernego przywiązania Keynesistów do polityki fiskalnej.

  Rola...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek trwały

  Charakterystyka

  Środek trwały jak również środki trwałe w budowie są zaliczane do rzeczowego majątku trwałego. Składniki majątku zaliczane do środków trwałych muszą spełniać określone warunki:

  Przewidywany okres ich użyteczności ekonomicznej musi być dłuższy niż jeden rok Muszą być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze stanów otoczenia

  Charakterystyka

  Scenariusze stanów otoczenia maja charakter jakościowy(bierze się pod uwagę wiedze autorów scenariusza określając siłę wpływu procesów występujących w otoczeniu na organizację i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tych zjawisk w przyszłości).

  Metoda stanów otoczenia uwzględnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model HERMIN

  Charakterystyka

  HERMIN - jest to model ekonometryczny stworzony w 1982 roku przez Johna Bradley'a. Początkowo model ten był mniejszą wersją modelu HERMES, opracowanego w latach 80-tych przez Komisję Europejską dla regionów peryferyjnych. Jego podstawę stanowią konwencjonalne mechanizmy keynsowkie, ale...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hoshin kanri

  Zgłaszanie propozycji usprawnień jest w japońskich przedsiębiorstwach ukierunkowane poprzez przyjęcie celów dla każdego poziomu organizacji. Metoda opracowania i monitorowania celów nosi nazwę hoshin kanri i jest uważana za kręgosłup kaizen (T. Asada, J. C. Bailes, K. Suzuki 2000, s. 4). Instytut Jurana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje usług turystycznych

  Charakterystyka

  Według kryterium Światowej Organizacji Turystyki (WTO) wyróżniamy trzy główne rodzaje turystyki:

  turystykę krajową - podróże mieszkańców po własnym kraju turystykę przyjazdową- przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej turystykę wyjazdową- wyjazdy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt

Do góry