Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rezerwa walutowa

  Definicja rezerwy walutowej

  Rezerwa walutowa to zasób walut obcych, zagranicznych papierów wartościowych oraz wszelkiego rodzaju międzynarodowych środków płatniczych, które są wykorzystywane przez bank centralny danego kraju w celu stabilizacji wahań kursu walutowego oraz finansowania ujemnych wyników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kredytowe

  Charakterystyka

  Pod pojęciem ryzyka kredytowego rozumie się prawdopodobieństwo nie wypełnienia przez kontrahenta warunków jednego lub wielu kontraktów z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań finansowych. Inna definicja mówi, iż ryzyko kredytowe to ryzyko zmian wartości kapitału własnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kredytowe

  Charakterystyka

  Pod pojęciem ryzyka kredytowego rozumie się prawdopodobieństwo nie wypełnienia przez kontrahenta warunków jednego lub wielu kontraktów z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań finansowych. Inna definicja mówi, iż ryzyko kredytowe to ryzyko zmian wartości kapitału własnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model cech pracy

  Charakterystyka

  Model Cech Pracy ( JCM ) - "model opracowany przez Richarda Hackmana i Griega Oldhama służący do opisu pracy, której pięcioma podstawowymi cechami są: różnorodność umiejętności, samoistność zadania, znaczenie zadania samodzielność i sprzężenie zwrotne.

  Elementy Różnorodność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dumping

  Charakterystyka

  Dumping polega na sprzedaży produktów eksportowanych po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia bądź po cenach niższych takiego samego lub podobnego produktu oferowanego na rynku krajowym. Dumping jest praktyką niebezpieczną, zagrażającą przemysłowymi krajowemu.

  Rodzaje

  Można...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dumping

  Charakterystyka

  Dumping polega na sprzedaży produktów eksportowanych po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia bądź po cenach niższych takiego samego lub podobnego produktu oferowanego na rynku krajowym. Dumping jest praktyką niebezpieczną, zagrażającą przemysłowymi krajowemu.

  Rodzaje

  Można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca sezonowa

  Charakterystyka

  Praca sezonowa - ustawa nie definiuje pojęcia pracy sezonowej, definicji tej nie zawiera także Kodeks Pracy. Pozostaje zatem odwołać się do powszechnego znaczenia tych pojęć. Pojęcie sezonowy definiowane jest w Słowniku Języka Polskiego jako: właściwy jakiemuś sezonowi, stosowany w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca sezonowa

  Charakterystyka

  Praca sezonowa - ustawa nie definiuje pojęcia pracy sezonowej, definicji tej nie zawiera także Kodeks Pracy. Pozostaje zatem odwołać się do powszechnego znaczenia tych pojęć. Pojęcie sezonowy definiowane jest w Słowniku Języka Polskiego jako: właściwy jakiemuś sezonowi, stosowany w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzna stopa zwrotu

  Charakterystyka

  Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR - Internal Rate of Return) jest jedną ze złożonych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Metody złożone opierają się na stopie procentowej (dyskontowej), przy uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie, inflacji oraz ryzyka. Należy ona do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzna stopa zwrotu

  Charakterystyka

  Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR - Internal Rate of Return) jest jedną ze złożonych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Metody złożone opierają się na stopie procentowej (dyskontowej), przy uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie, inflacji oraz ryzyka. Należy ona do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt

Do góry