Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Symulacja

  Charakterystyka

  Symulacja- dokonywanie- na podstawie danego modelu i przy użyciu elektronicznych maszyn cyfrowych- odpowiednich masowych obliczeń, które pozwalają następnie zorientować się w sprawności modelu lub stanowią podstawę do wnioskowania o zachowaniu się opisywanego przez model układu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symulacja

  Charakterystyka

  Symulacja- dokonywanie- na podstawie danego modelu i przy użyciu elektronicznych maszyn cyfrowych- odpowiednich masowych obliczeń, które pozwalają następnie zorientować się w sprawności modelu lub stanowią podstawę do wnioskowania o zachowaniu się opisywanego przez model układu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwyżka

  Charakterystyka

  Nadwyżka jest, mówiąc najogólniej, sytuacją na rynku danego dobra lub usługi, kiedy bieżące ceny rynkowe różnią się od ceny równowagi. Termin ten jest powszechnie stosowany w ekonomii w odniesieniu do nadwyżki popytu oraz nadwyżki podaży, więc na tym przykładzie będzie go...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /3 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy wzrostu

  Charakterystyka

  Po początkowej fazie wprowadzania, następuje faza intensywnego wzrostu w chwili gdy produkt zostanie pozytywnie przyjęty przez rynek. Faza ta cechuje się ciągle wysokimi, choć stosunkowo mniejszymi niż w fazie rozwoju nakładami kapitałowymi. W związku z tym proponuje się różne strategie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy wzrostu

  Charakterystyka

  Po początkowej fazie wprowadzania, następuje faza intensywnego wzrostu w chwili gdy produkt zostanie pozytywnie przyjęty przez rynek. Faza ta cechuje się ciągle wysokimi, choć stosunkowo mniejszymi niż w fazie rozwoju nakładami kapitałowymi. W związku z tym proponuje się różne strategie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo

  Definicja

  Przywództwo w zarządzaniu należy rozumieć jako zdolność do wpływania na zachowania pracowników w celu realizacji określonych celów. Przywództwo opiera się przede wszystkim na autorytecie danej osoby, a także władzy, którą inni dobrowolnie akceptują. Przywództwo to ustalanie kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chester Barnard

  Chester I. Barnard (1886-1961) zalicza się do tzw. "przejściowego okresu" w historii myśli organizatorskiej.

  Jego głównym osiągnięciem było wprowadzenie do kierunku klasycznego aspektów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

  W 1927 roku objął stanowisko prezesa New Jearsy Bell Telephon Company...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza dochodu absolutnego Keynesa

  Charakterystyka

  Zgodnie z tą hipotezą, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, przy czym gdy dochody te wzrastają, wydatki konsumpcyjne też wzrastają, ale ich udział w dochodzie jest w miarę wzrostu dochodów coraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

  Charakterystyka

  Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju - oznacza wyłącznie transakcje realizowane pomiędzy osobami lub podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej, przy czym może mieć charakter zarówno krajowy ( tj. sprzedaż realizowana na rzecz osoby/podmiotu polskiego), jak i unijny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

  Charakterystyka

  Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju - oznacza wyłącznie transakcje realizowane pomiędzy osobami lub podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej, przy czym może mieć charakter zarówno krajowy ( tj. sprzedaż realizowana na rzecz osoby/podmiotu polskiego), jak i unijny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt

Do góry