Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła systemowa

  Kolejną szkołą w nauce organizacji i zarządzania jest szkoła systemowa, która w latach 60. XX w. zyskała najsilniejszą pozycję w skali globalnej. Szkoła systemowa starała się dać syntezę wszystkich szkół poprzedzających ją, a głównie szkoły systemów społecznych, szkoły badań operacyjnych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /10 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła prakseologiczna

  Przedstawiając powyższe szkoły w światowej nauce organizacji i zarządzania należy również zaprezentować polską szkołę prakseologiczną, która bada rozmaity rodzaj działań z punktu widzenia ich skuteczności. Najwybitniejszymi przedstawicielami tej szkoły są profesorowie T. Kotarbiński i J...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /5 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja teorii organizacji i zarządzania

  We wcześniejszych podrozdziałach w bardzo skróconej formie opisane zostały główne szkoły organizacji i zarządzania według chronologii ich powstawania. Wszystkie zachowują do dziś swe znaczenie. Szkoła behawioralna i teoria decyzji stanowią żywotne i energiczne kierunki badania, analizowania i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła systemów społecznych

  W latach 50. XX wieku nastąpiła w teorii organizacji dominacja szkoły systemów społecznych. Szkoła ta zwraca szczególną uwagę na socjologiczne zagadnienia struktur organizacyjnych i podejmowania decyzji. Szkoła systemów społecznych powstała pod wpływem nurtu strukturalnego w amerykańskiej teorii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /5 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła ilościowa: badania operacyjne i teoria decyzji

  Kolejnym etapem gwałtownych zmian dokonujących się w organizacji były lata II wojny światowej. Był to okres postępu technicznego i szybkiego rozwoju organizacyjnego. Potrzeby sztabów wojskowych i przemysłu spowodowały zmiany znaczenia oraz roli specjalistów i zespołów interdyscyplinarnych. Wymogiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia przemysłowa

  Uzyskanie wyższych wydajności w przedsiębiorstwach starano się osiągnąć drogą stosowania psychologii przemysłowej.

  Hugo Munsterberg (1863-1916). Jego głównym osiągnięciem było zastosowanie narzędzi psychologii do uzyskiwania tych samych celów wydajnościowych, do których dążą inne teorie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła nauk behawioralnych

  Elton Mayo i teoretycy stosunków współdziałania wprowadzili koncepcję „człowieka społecznego”, motywowanego przez chęć wchodzenia w związki z innymi. Niektórzy behawioryści, jak Argyris, Maslow i McGregor, uważali, że dokładniej można wyjaśnić motywację człowieka przez koncepcję „człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /5 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - Teoria stosunków współdziałania

  Mary Parker Follet, Oliver Sheldon i Chester J. Barnard kształtowali swoje poglądy w ramach szkoły klasycznej. Wprowadzili jednak wiele nowych elementów, zwłaszcza w sferze stosunków międzyludzkich i struktury organizacyjnej. Byli więc prekursorami tendencji, które zostały później rozwinięte przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /17 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - Klasyczna teoria organizacji

  Największy wpływ na naukę organizacji odegrali klasycy wywodzący się z amerykańskiej, francuskiej, angielskiej, polskiej i rosyjskiej myśli organizatorskiej.

  Fryderyk Winslow Taylor (1856-1915). Najwybitniejszym amerykańskim klasykiem nauki organizacji i pracy był Fryderyk Taylor. Na koniec XIX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /43 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - ZARYS HISTORYCZNY

  Rewolucja przemysłowa w drugiej połowie XIX wieku wykorzystująca nowe w owym czasie zdobycze techniki związane z tymi źródłami energii (węgiel kamienny, energia elektryczna) spowodowała powstanie dużych (wielotysięcznych załóg robotniczych), co przyniosło:

  -    znaczną złożoność procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /2 339

  praca w formacie txt

Do góry