Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Koordynowanie przedsiębiorstwem

  Wielu teoretyków problemów zarządzania uznaje funkcję koordynacji za podstawową funkcję kierowniczą. W niniejszej pracy uznano, iż lepiej jest koordynowanie połączyć z funkcją organizowania, ponieważ dotyczy ona powiązania i współpracy poszczególnych jednostek w organizacji. Jest istotą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka kadrowa w przedsiębiorstwie

  Zarządzanie kadrami to jedna z najważniejszych dziedzin dla każdej firmy planującej rozwój i ekspansję na rynku. Specjaliści zajmujący się wyszukiwaniem, szkoleniem i promowaniem kadr są wysoko cenieni i opłacani, ponieważ muszą dysponować bogatą wiedzą nie tylko ekonomiczną, ale także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i metody koordynacji przedsiębiorstwem

  Marry Parker Follet wyszczególniła niżej wymienione zasady koordynacji.

  -    Zasada bezpośredniego kontaktu. Koordynacja powinna być realizowana przez osobiste, bezpośrednie poziome kontakty pracowników. Poprzez rozmowy, kontakty pracownicy wymieniają poglądy na temat wątpliwości, opinie i zamiary co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delegowanie władzy

  Delegowanie władzy to przekazywanie uprawnień. Jest to istotny i trudny problem dla obydwu stron biorących udział w delegowaniu uprawnień.

  Odbywa się on w sposób następujący:

  -    określa się zadanie, projekt lub obszar działania, na który ma być dokonana delegacja;

  -    wybiera się odpowiednią...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe definicje w organizacji pracy

  System pracy jest to wydzielenie w dobowym bilansie czasu pracy zmian roboczych przeznaczonych na realizację wzajemnie ze sobą powiązanych grup czynności i operacji.

  W przodkach ścianowych stosowane są dwu-, trój- i czterozmianowe systemy pracy w następujących układach:

  -    system trójzmianowy:

  •...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie długookresowe

  Elementy planowania obejmującego całość działalności przedsiębiorstwa pojawiły się w latach 50. XX wieku. Rzadko jednak wybiegały poza horyzont pięciu lat. Aż do lat 60. sytuacja rynkowa cechowała się silną presją popytu. Problemem głównym przedsiębiorstw było zapewnienie sobie wzrostu co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

  Organizowanie wynika z potrzeby efektywnej i sprawnej współpracy, ponieważ działalność grupowa jest:

  -    bardziej wydajna i mniej kosztowna niż działanie indywidualne,

  -    opłacalna z uwagi na uzyskanie obniżenia nakładów potrzebnych do osiągnięcia celów postawionych sobie przez grupę.

  Stąd...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie strategiczne

  Koncepcja planowania długookresowego dominowała aż do połowy lat 60. XX wieku. Ale już na początku tej dekady, mimo że wzrost nadal postępował, przedsiębiorstwa stosujące tę metodę dostrzegły, że nie jest ona dostosowana do warunków, które stały się bardziej złożone. Nasilała się presja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /9 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan taktyczny

  Plan taktyczny, zwany też planem operacyjnym, jest budowany na podstawie planu strategicznego. Ogólny plan taktyczny może obejmować okres pięcioletni, a szczegółowy plan - roczny.

  Co roku należy opracować nowy (zmodernizowany) plan taktyczny. Opracowaniem planu powinny zajmować się jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan projektu

  Projekt jest to jednorazowe przedsięwzięcie, które ma ustalony wynik końcowy, harmonogram i kosztorys.

  Czynności podczas opracowywania planu projektu wymieniono poniżej.

  1)    Poznanie opinii klienta przy sporządzaniu planu projektu.

  2)    Wyznaczenie celu projektu, czyli tego co ma być osiągnięte lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 388

  praca w formacie txt

Do góry