Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Planowanie i rodzaj karier

  Istotnym elementem jest planowanie kariery osobistej pracownika związanego z firmą.

  Przez karierę należy rozumieć:

  -    przesuwanie się w górę drabiny służbowej;

  -    przejmowanie większej odpowiedzialności, zakresu działania, np. ze szczegółowego do

  ogólnego;

  -    przejście od wykonawstwa do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /7 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja

  Motywem jest pragnienie, chęć, zamiar, zainteresowanie się czymś sprawiające, że jednostka wykazuje gotowość celowego zachowania się, które może polegać na podjęciu lub zaniechaniu działania.

  Motywacja jest zintegrowanym zespołem motywów. Motywowanie polega na wpływaniu na postawy i zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty niezbędne podczas ubiegania się o pracę

  Dokumenty niezbędne podczas ubiegania się o pracę są następujące:

  -    szczegółowy życiorys zawodowy;

  -    list motywacyjny, w którym kandydat zaznacza, o jakie stanowisko się ubiega i dlaczego;

  -    kwestionariusz stosowany w firmie wypełniany przez zainteresowanego, w którym powinny być zawarte...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody stosowane podczas przyjęcia do pracy

  Na podstawie obserwacji stwierdzono, iż podczas przyjmowania pracowników do pracy stosowane są najczęściej poniższe metody.

  -    Dobór przypadkowy oparty o przypadkowe kryteria. Decydent definiuje kryteria świadczące o przydatności kandydata na dane stanowisko, które jest obejmowane przez z góry...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie specjalistów

  Firmie poszukującej pracownika należy zlecić:

  -    przygotowanie opisu (chociażby krótkiego) stanowiska pracy,

  -    sformułowanie nazwy stanowiska,

  -    scharakteryzowanie miejsca w schemacie organizacyjnym,

  -    scharakteryzowanie wymogów formalnych i nieformalnych wobec kandydata,

  -    określenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje uczące się

  Cechą środowiska jest to, że ulega ciągłym zmianom, co odkrył już Heraklit. Zmiany te są coraz szybsze i coraz bardziej intensywne. Aby dotrzymać kroku zmianom, należy się uczyć.

  Samoucząca się organizacja rozpatrywana jest jako zespół, który wspólnie zdobywa wiedzę ucząc się:

  -    od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady reorganizacji przedsiębiorstwa

  Warunki, w jakich działają przedsiębiorstwa, zmieniają się coraz szybciej i coraz trudniej je przewidywać. Zmusza to firmy do ciągłego przystosowywania się do otoczenia. To sprawia, że problematyka zmian organizacyjnych w firmach jest aktualna i będzie musiała być szerzej stosowana. Niezależnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównywanie (benchmarking) i Wykorzystanie benchmarkingu

  Programy IFC (Interfirm Comparisons) wprowadzano w latach 70. w Kanadzie. Oznacza porównywanie firm pod różnymi względami w celu wskazania ich siły i słabości. Natomiast pojęcie benchmarking oznacza wyznaczenie punktu odniesienia, względem którego określa się położenie innych punktów. W USA pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady poprawnej organizacji przedsiębiorstwa

  Można wydzielić jedenaście zasad poprawnej organizacji przedsiębiorstwa (W.D. Hitt: Zarząd w działaniu. Wskazówki dla NOWYCH dyrektorów (Managment in Action. Guidelines for NEWManagers)).

  1)    Należy jasno zdefiniować najważniejsze działania, od których zależy wykonanie zadań przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /7 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE (SPRAWY PRACOWNICZE)

  Funkcja ta przez niektórych teoretyków nazywana jest „sprawy pracownicze”, „załoga i jej rozwój”, „przewodzenie”, jednak wydaje się, iż właściwą i bardziej ogólną nazwą jest określenie „kierowanie lub sprawy pracownicze”. Podstawowe znaczenie dla istnienia organizacji spełniają kadry wykonujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt

Do góry