Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa

  Podstawowym elementem mającym wpływ na zadania produkcyjne są kapitały, jakie posiada do dyspozycji przedsiębiorstwo. Stąd głównym celem zarządzania kapitałami firmy jest maksymalizacja jej wartości rynkowej, na drodze osiągania najwyższego zysku z zainwestowanych środków kapitałowych, przy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /7 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doradztwo organizacyjne - WSPÓŁPRACA MENEDŻERA Z DORADCAMI

  Doradztwo organizacyjne przynosi przedsiębiorstwu korzyści, gdy obie strony są kompetentne: konsultanci w zakresie wykonywanych usług doradczych, natomiast klienci (dyrektorzy, a także specjaliści w przedsiębiorstwie) w sposobach wykorzystania pracy konsultantów.

  Dyrektor, będący zleceniodawcą lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /16 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikaty jakości

  Jakość wyrobów lub usług stała się kluczem otwierającym rynek. Coraz częściej wymaga się wiarygodnego potwierdzenia, czyli świadectwa, iż produkując jakieś urządzenie fabryka jest w stanie systematycznie spełniać ustalone wymagania. Potwierdzeniem tym jest certyfikat ISO 9000, bez którego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /8 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanawianie systemu kontroli

  Przy ustanawianiu systemu kontroli należy uwzględnić sześć istotnych czynników:

  1)    rodzaj pomiarów,

  2)    liczbę pomiarów,

  3)    uprawnienia do ustanawiania mierników i norm,

  4)    elastyczność norm,

  5)    częstotliwość pomiarów,

  6)    kierunek sprzężeń zwrotnych.

  Rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie jakością TQM

  Zarządzanie jakością totalną TQM (ang. Total Quality Management) jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, które przez planowanie strategiczne kierownictwa, a następnie włączenie wszystkich zatrudnionych (działów, poddostawców, personelu) do tej strategii pozwala spełniać oczekiwania klienta, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluczowe obszary efektywności w organizacji

  Kierownicy wyższych szczebli najpierw powinni określić główne obszary efektywności, a następnie ustanowić skuteczne systemy kontroli. Kluczowymi obszarami efektywności albo wyników są te elementy jednostki lub organizacji, które muszą skutecznie funkcjonować, aby cała jednostka czy organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy skutecznych systemów kontroli

  Wiarygodne i skuteczne systemy kontroli mają pewne wspólne cechy. Znaczenie tych cech waha się w zależności od konkretnych okoliczności, jednakże w większości przypadków efektywność systemów kontroli zwiększa się wówczas, gdy występują w nich:

  -    ścisłość,

  -    aktualność,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /5 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy przy ustanawianiu skutecznych systemów kontroli

  Większość osób odczuwa przynajmniej trochę niechęci wobec perspektywy obserwacji ich pracy i informowania o niej innych. Jak zauważyliśmy, jeśli instrumenty kontrolne są typu sterującego, a informacje o wykonaniu celu są przekazywane kontrolowanym, niechęć do kontroli często słabnie, a nawet...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola w organizacji

  Kontrola jest kluczem do osiągnięcia efektywności organizacji. Istnieje wiele sprzecznych poglądów na najlepszy sposób kierowania organizacją. Jednakże zarówno teoretycy, jak i praktycy zgadzają się co do tego, że dobre kierownictwo potrzebuje skutecznej kontroli. Kombinacja dobrze zaplanowanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /14 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kółka jakości w przedsiębiorstwie

  Kółka jakości utworzone zostały przez pracowników w celu ułatwienia komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, między innymi w celu lepszej realizacji funkcji kontrolnej w zakresie jakości, tzn.:

  -    promowania zainteresowania pracą,

  -    inspirowania do bardziej efektywnej pracy zespołowej,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 135

  praca w formacie txt

Do góry