Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Elektroniczne przetwarzanie danych - Konwersja zbiorów

  Jeżeli cały system pracuje i podstawowe procedury przetwarzania przebiegają z wykorzystaniem głównych zbiorów, mogą częstokroć wystąpić opisane poniżej problemy ze zbiorami.

  -    Niekiedy zbiór będzie zawierał bardzo dużo znaków (czasami są to zbiory do 100 mln znaków), dlatego potrzeba wiele...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /3 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkolenie użytkownika systemu komputerowego

  Wprowadzenie w zakładzie systemu komputerowego wiąże się zwykle ze zlikwidowaniem pewnych działów lub ich poważną modernizacją. Często wymaga powoływania nowych działów, a na pewno wprowadzenia nowej organizacji pracy. W określonym terminie po ukończeniu systemu musi nastąpić przeszkolenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /4 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie podstaw systemu informatycznego

  Jak wspomniano wcześniej, jednym z podstawowych warunków wdrożenia logistycznej strategii w przedsiębiorstwie jest wprowadzenie technologii informatycznej jako efektywnego narzędzia zbierania i przetwarzania informacji. W niniejszym podrozdziale przedstawiono kolejne kroki, jakie należy wykonać, aby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /13 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza istniejącego systemu przedsiębiorstwa

  Analiza istniejącego systemu zapisu procedur, ich obiegu i przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie polega na obiektywnym badaniu faktów i sytuacji, które są istotne dla procesu. Dlatego analityk powinien dotrzeć do podstaw procesu i możliwie najdokładniej zapoznać się z istotą problemu.

  Droga do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /18 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie danych do systemu przetwarzania informacji

  Przygotowanie danych do systemu przetwarzania informacji polega na:

  -    pobraniu danych z dokumentacji po dokonaniu ich analizy i selekcji,

  -    podaniu ich w odpowiednio przygotowanej formie,

  -    przygotowaniu odpowiednich formularzy do wprowadzania danych.

  Dokumenty „wejściowe” powinny posiadać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /4 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola zaprojektowanego systemu przedsiębiorstwa

  Przez kontrolę systemu rozumie się szereg zadań sprawdzających prawidłowe działanie systemu.

  W ramach kontroli pracy zaprojektowanego systemu należy przedsięwziąć szereg działań, aby spełniał on podstawowe warunki:

  -    określenie i ustalenie celów projektowanego systemu,

  -    sprawdzenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /10 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy zarządzania a obieg informacji

  Ilość informacji przepływającej pomiędzy działami zależy w dużym stopniu od dyrekcji zakładu. Dużym przedsiębiorstwom państwowym została narzucona struktura oraz ilość niezbędnej informacji, jaka musiała być przesyłana do jednostek nadrzędnych: dawnych zjednoczeń i ministerstw, a także dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowiska i związane z nimi kompetencje w przedsiębiorstwie

  Wraz ze zmianami strukturalnymi dokonującymi się w gospodarce pojawiają się nowe rodzaje stanowisk lub też poprzednio znanym stanowiskom nadaje się nowe, a czasami rozszerzone znaczenie, co jest widoczne w ogłoszeniach prasowych. Kilka z nich zostanie omówione.

  Organizator przedsiębiorstwa tworzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /16 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje i cele systemów

  Jest wiele definicji systemu, niektóre z nich zostały przedstawione niżej. Według I.G. Wilsona system to:

  (...) regularny lub uporządkowany zespół składników lub części w połączonych lub wzajemnie od siebie uzależnionych seriach lub w całości.

  Albo inaczej:

  (...) jest to grupa składników lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /9 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacyjny w przedsiębiorstwie

  Przez system informacyjny w przedsiębiorstwie rozumie się przepływ odpowiednio ukierunkowanej i wyselekcjonowanej informacji pomiędzy oddziałami i wydziałami struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia bieżącej rejestracji zjawisk oraz kontroli działań i ich zgodności z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /9 031

  praca w formacie txt

Do góry