Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  AlDCAS

  Model w —> psychologii reklamy, który obrazuje oddziaływanie reklamy i fazypostępowania nabywcy na rynku. A. jest skrótem angielskich słów: Attention,Interest, Desire, Conviction, Action, Satisfaction, oznaczających: zwrócenieuwagi, wzbudzenie zainteresowania, chęć (życzenie), przekonanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA LUKI ROZWOJOWEJ

  Metoda planowania strategicznego zmierzająca do ustalenia, dla kolejnych latokresu planistycznego, różnic między pożądaną (planowaną) wielkością —> celugłównego przedsiębiorstwa a wielkością wyniku przewidywanego, oszacowanąprzy założeniu kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ajent

  Osoba fizyczna lub instytucja użytkująca (dzierżawiąca) dany obiekt handlowy,gastronomiczny, turystyczny lub środek transportu na podstawie umowy ajencyj-nej zawartej z jego właścicielem. Umowa ta określa warunki organizacyjne,ekonomiczne i techniczne dzierżawy oraz reguluje stosunki a. z właścicielem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENCJA REKLAMOWA

  Przedsiębiorstwo zajmujące się działalnoścą reklamową na zlecenie innych firmi instytucji. A.r. świadczy usługi profesjonalne związane z planowaniem i realiza-cją —> kampanii reklamowej. Zakres tych usług i profil działania a.r. mogąobejmować m.in. zaprojektowanie i wyprodukowanie —> reklamy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna koncepcja systemu informatycznego

  Postępowanie podczas projektowania systemu lub podsystemu informatycznego na zamówienie przedsiębiorstwa jest nieco inne. Dyrekcja (zamawiający) postępuje w następujący sposób:

  -    określa podstawowy problem do rozwiązania oraz zakres, w jakim powinien być uwzględniony w opracowaniu;

  -    określa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /21 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykład systemu przetwarzania danych dla wspomagania zarządzania

  Projektowany system informatyczny w przedsiębiorstwie powinien odpowiadać jego wielkości i specyfice w sferze produkcji, czyli organizacji jego działania. W momencie podjęcia decyzji o wprowadzeniu systemu informatycznego zarząd powinien sobie zdawać sprawę, iż te kosztowne inwestycje nie zmienią ani...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /6 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moduły w systemie informatycznym

  Najczęściej spotykane moduły w zintegrowanym systemie informatycznym spełniające warunki standardu MRP II (Manufacturing Resources Planning), czyli planowania zasobów produkcyjnych, zostały niżej przedstawione. Metoda planowania zasobów produkcyjnych MRP II, jako standard określany przez amerykańskie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /3 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie systemu komputerowego

  Testowanie przeprowadza się dla sprawdzenia właściwego działania systemu. Testowanie powinno być wykonane dokładnie, ponieważ muszą zostać wykryte wszystkie zadane i wykonywane procedury w systemie oraz wszystko to, co wykazuje komputer w wyniku swego działania.

  Sporządzenie planu testowania systemu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /5 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrożenie systemu komputerowego

  W czasie testowania systemu mogą wystąpić pewne zmiany w organizacji systemu lub wynikające z innych (lub zmienionych) potrzeb kontrahenta, które mogą spowodować pewne straty czasowe. Ponadto wystąpią problemy związane z przejściem od pracy ręcznej na pracę automatyczną.

  W związku z tym w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /4 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie i kontrola systemu

  Ważnym elementem przy planowaniu systemu jest posiadanie ustalonego celu, który jest podstawowym miernikiem.

  Plan projektu powinien zawierać odpowiedzi na niżej przedstawione pytania:

  -    co ma być wykonane?

  -    kto ma to wykonać (podział na grupy)?

  -    jaki jest termin wykonania?

  Po udzieleniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /20 354

  praca w formacie txt

Do góry