Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJE PROMOCJI

  Zadania spełniane przez promocję w procesie —> komunikowania się przed-siębiorstwa z rynkiem. Wyróżnia się f.p: 1) informacyjne — dostarczająpotencjalnym nabywcom stosownych danych, pozwalających na przełamaniebariery nieznajomości rynku; 2) pobudzające — zmierzają do wywołaniazamierzonych postaw i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GlEŁDA

  zczególny rodzaj —> rynku zorganizowanego (instytucjonalnego). Są to stałe,podporządkowane regulaminowi spotkania osób pragnących zawrzeć transakcjekupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w ich zawieraniu. —> Przedmiotemrynku giełdowego mogą być papiery wartościowe, dobra materialne i —> usługi

  0...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GlEŁDA ROLNA

  Rynek instytucjonalny płodów r. umożliwiający prowadzenie handlu dużymipartiami towarów wg ujednoliconych, ściśle określonych zasad i trybu. Istotą g.r.jest nieustanne ścieranie się podaży i popytu na produkty r., w wyniku czegokształtuje się zobiektywizowana w danym miejscu i czasie cena na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEŁDA SUROWCOWA

  Hurtowy rynek instytucjonalny wyspecjalizowany w handlu surowcami po-chodzenia rolnego i przemysłowego. Przedmiotem handlu na g.s. są z reguły takietowary masowe, jak: 1) surowce rolne — zboża, rośliny oleiste, kawa, juta,bawełna, konopie, sizal, kauczuk, żywiec wołowy i wieprzowy, skóry surowe

  1 wełna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  giełda zbożowa

  Rynek instytucjonalny, na którym spotykają się osoby chcące zawrzeć transakcjekupna-sprzedaży. Spotkania odbywają się regularnie w wyznaczonym czasiei miejscu, są podporządkowane określonym normom i zasadom. Przedmiotemobrotu na g.z. są zboża (pszenica, żyto i jęczmień) oraz kukurydza i ryż. Zboża...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo domowe

  Najpowszechniejszy i najbardziej trwały podmiot gospodarujący o swoistychwłaściwościach, opierający swoją działalność na własnych środkach materialnychi sile roboczej swoich członków. W wymiarze podmiotowym g.d. tworzą jegoczłonkowie wraz z ich cechami społeczno-demograficzno-zawodowymi. W...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ SWOBODNEJ DECYZJI

  Część —> funduszu nabywczego, która pozostaje po zaspokojeniu —> potrzebpodstawowych (utożsamianych często z —> minimum socjalnym). F.s.d. tworzysię z —> dochodów osobistych i powiększa wraz z ich wzrostem. Fundusz tenzasilają zwłaszcza dochody nadzwyczajne (niestałe), a w gospodarstwach rolnychdochody...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE DYSTRYBUCJI

  Zbiór czynności, których wykonywanie umożliwia efektywne rozmieszczenieproduktów na rynku i zaoferowanie ich finalnym nabywcom. F. d. możnapodzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje f. koordynacyjne, którezmierzają do zrównoważenia podaży z popytem na dany produkt pod względemilościowym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  funkcje giełdy

  Zadania oraz czynności g. w sferze rynku towarowego, rynku usług oraz rynkupapierów wartościowych. —> Giełdy kształtują rynek oraz regulują go tak, aby—> uczestnicy giełdy korzystali z udogodnień w prowadzeniu handlu. Dopodstawowych f.g. należy kształtowanie cen na podstawie relacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  funkcje handlu

  Zespół działań, czynności właściwych wymianie towarowo-pieniężnej, polegają-cych na zakupie w celu dalszej odsprzedaży. Można wyodrębnić kilka głównychf.h., m.in.: 1) f. dystrybucyjną (doprowadzenie do zawarcia —> umowy kupna-sprzedaży i jej realizacji), 2) f. tworzenia różnych użyteczności dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 612

  praca w formacie txt

Do góry