Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  INSTRUMENTY MERCHANDISINGU

  Zespół praktycznych działań i środków, za pomocą których kupiec osiąga przy-jęte cele merchandisingowe. I.m. można podzielić na cztery grupy: 1) i. zwią-zane z towarem, w tym głównie asortyment oraz zestaw usług towarzyszą-cych, 2) marża, jako cena usługi świadczonej przez firmę handlową, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURT WŁASNY PRODUCENTA

  Sposób realizacji działalności hurtowej (—» hurt) polegającej na wykonywaniuprzez p. towarów wszystkich funkcji spełnianych zwykle przez —> hurtownika.Funkcje te są realizowane z wykorzystaniem dwóch form organizacyjnych:1) biura sprzedaży (sales office) — zlokalizowanego w pobliżu głównych rynkówzbytu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL GIEŁDOWY

  Rodzaj —> handlu polegającego na zakupie lub sprzedaży dóbr materialnych, usługoraz papierów wartościowych (dóbr zamiennych), w których uczestniczy wielusprzedających i kupujących. Cena w transakcjach giełdowych jest wynikiemukładu popytu i podaży. Najważniejsza cecha h.g. polega na tym, iż odbywa się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Image

  Pozytywny „wizerunek" produktu, przedsiębiorstwa, sektora, określonej or-ganizacji niezyskowej, a nawet osoby (np. polityka, działacza społecznego),tworzony w świadomości odbiorcy w wyniku takich działań marketingowych, jakwyposażenie i wyróżnienie produktu (ze względu na cechy łatwo zauważalneprzez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL RUCHOMY

  Forma h. detalicznego (—> detal) charakteryzującego się brakiem przywiązaniado określonej miejscowości i stałego miejsca sprzedaży. Jako przeciwieństwoh. stałego opiera się na prowadzeniu —> sprzedaży ze środków podręcznychoraz środków transportu. Do h.r. należą: h. domokrążny, h. obwoźny, h...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks siły nabywczej

  Wskaźnik względnego potencjału rynkowego służący do wczesnego ostrzeganiaprzed wystąpieniem dysproporcji w przestrzennej strukturze obrotów. I.s.n. jeststosunkiem względnych zmian zaludnienia, sprzedaży detalicznej i dochodówludności ważonych odpowiednio wskaźnikami 0,2; 0,3 i 0,5. I.s.n. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL WYSYŁKOWY

  Forma h. detalicznego (—> detal) polegającego na oferowaniu —> produktówklientom za pomocą —> katalogów, prospektów i ogłoszeń, a następnie dostar-czaniu zamówionych artykułów do domów za pośrednictwem poczty lub przyudziale własnych służb transportowych. H.w. zajmują się specjalne przedsiębiors-twa —...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura handlu

  Zespół materialnych, technicznych oraz organizacyjnych środków realizacjifunkcji handlowych. Głównym składnikiem i.h. jest —> sieć handlowa, w tym siećpunktów sprzedaży detalicznej oraz sieć magazynowa. Ponadto i.h. obejmujetakże środki transportowe, automaty sprzedażowe, techniczne środki gromadze-nia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE POŚREDNIKÓW

  Ogół czynności realizowanych przez pośredników na rzecz poprzedzającychi następujących po nich ogniw w —> kanale dystrybucji. Pośrednicy realizują f.:1) transakcyjne (negocjowanie warunków umów, zawieranie transakcji kupna-sprzedaży, przenoszenie tytułu własności, przejmowanie ryzyka itp.), 2)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa strategiczna

  Grupa firm wyodrębnionych w ramach danego sektora ze względu na podobień-stwo realizowanych przez nie strategii rynkowych, a tam samym bezpośredniorywalizujących między sobą. Podstawowymi kryteriami porównawczymi strate-gii są: jakość produktu, stosowane technologie, stopień specjalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt

Do góry