Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Naśladowcy cenowi

  Firmy, które decydują się na określanie wysokości cen na oferowane produkty,naśladując postępowanie firmy będącej przywódcą cenowym ( —> przywództwocenowe). Uznają bowiem, że ceny ustalone przez lidera mogą być korzystne takżedla nich, o ile zdołają sprzedać dostateczną liczbę produktów. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  motywacja pośredników

  Względnie stała dyspozycja p. do zachowań ukierunkowanych na zaspokajaniepotrzeb i realizację poprzez własną pracę cenionych wartości. Producencimotywują p. do możliwie największej aktywności w sprzedaży ich produktów.Stosują w tym celu bodźce pozytywne (np. wyższe —> marże, premie, —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjowanie cen

  Ustalanie c. produktu w procesie bezpośrednich uzgodnień pomiędzy nabywcąa sprzedawcą, prowadzących do zawarcia satysfakcjonującej obie strony —> umo-wy kupna-sprzedaży. N.c. jest wykorzystywane zwłaszcza w obrocie dobramikapitałowymi oraz w transakcjach zawieranych z organizacjami handlu za-granicznego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYWCA CENOWY

  Typ nabywcy charakteryzujący się tym, że podejmując decyzje zakupu dąży dozaspokojenia określonej potrzeby po jak najniższej cenie. Nie przywiązuje przytym wagi do marki produktu. Z taką postawą wiąże się gotowość do ograniczeniaosobistych preferencji dotyczących jakości produktu, związanych z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  metody projekcyjne

  Zbiór technik badawczych służących do pomiaru cech jakościowych. Pytania lubbodźce skierowane do —> respondenta mają formę pośrednią. Respondent, oce-niając takie cechy, jak postawy, motywy, zachowania innych, przypisuje imnieświadomie swoje cechy. Jest to proces podświadomej projekcji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe organizacje i porozumienia gospodarcze

  Jeden z elementów —> otoczenia marketingowego, w jakim działają przedsiębior-stwa na —> rynku międzynarodowym. Umowy, porozumienia, traktaty, zasadyi zalecenia formułowane przez te o., dotyczące obrotów zagranicznych, tworząuwarunkowania zewnętrzne działalności przedsiębiorstw, które muszą być przeznie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA PORÓWNAŃ THURSTONE'A

  Jedna z metod skalowania preferencji polegająca na porównaniach każdej markiz każdą. Oceny p. zestawia się w tablicy o liczbie wierszy i kolumn od-powiadającej liczbie badanych marek. Następnie tworzy się teoretyczny roz-kład p., z którego wyznacza się ostateczną skalę -> preferencji mającą wa-lor —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  metody kalkulowania cen

  Procedury obliczania (wyznaczania) wielkości ceny na podstawie wybranejformuły (bazy). W działalności marketingowej wyróżnia się trzy podstawoweformuły: kosztową, popytową i konkurencyjną. W ramach każdej z nich możnawyróżnić wiele wypraktykowanych procedur szczegółowych, znajdujących za-stosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Merchandising

  Zintegrowany system działań przedsiębiorstwa handlowego w zakresie planowa-nia i kształtowania usługi handlowej pod względem treści, formy, miejsca, ilości, 

  czasu, jakości i ceny. Jest to termin rozpowszechniony głównie w USA. Należy goutożsamiać z marketingiem handlowym lub jeszcze bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARŻA KWOTOWA

  —> Marża handlowa wyrażona jako kwota powiększająca cenę zakupu towarów.Stosowanie m.k. eliminuje wpływ zmian cen na wielkość przychodu nettopośrednika. W formie kwotowej kalkulowana jest często —> marża handlowabrutto, tj. część m. pośrednika, która służy na pokrycie jego przewidywanychkosztów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt

Do góry