Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Lepsza okazja

  Istotnym powodem sprzedaży dotychczas posiadanych akcji może być znalezienie spółki o lepszych perspektywach. Wybór nowej spółki może wiązać się z trudną decyzją i poświęceniem pewnej ilości czasu na analizy. Nowe akcje należy wybierać rozważnie, ale powinny one być zbliżone charakterem do...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niech wygrana będzie jak największa

  Już Jessie Livcrmore podkreślał znaczenie maksymalizacji zwycięstwa w sytuacji, gdy wnioski inwestora oparte na wcześniejszej analizie okazują się prawidłowe. Przy takim podejściu wystarczy zwykle mieć rację przez połowę czasu, bo jeśli się już wygrywa, to wygrywa się dużo.

  Posiadanie...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /4 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozbądź się przegranych i pozwól nadal wygrywać zwycięzcom

  Idea jest rozsądna. Inwestor powinien sprzedać akcje, które przynoszą strat}' i mogą nadal tracić na wartości. Równie słuszne jest trzymanie akcji przynoszących znaczne zyski, dopóki pozostają one silne fundamentalnie.

  Jak jednak stwierdzić, które akcje są przegrane? Czy decyduje o tym każdy...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /8 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYWCA INSTYTUCJONALNY

  Organizacja nabywająca dobra materialne i usługi w celu zaspokojenia potrzebwynikających z jej charakteru oraz przedmiotu działalności. Wśród n.i. wyróżniasię: przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębiorstwa handlu hurtowego i detalicz-nego, jednostki budżetowe oraz organizacje i instytucje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYWCA KLUCZOWY

  Klient, który z uwagi na wielkość systematycznie dokonywanych w danymprzedsiębiorstwie zakupów stanowi dla firmy istotną wartość i jako taki wymagaszczególnie starannej, a niekiedy zindywidualizowanej obsługi marketingowej.Problem obsługi n.k. występuje w wielu dziedzinach gospodarki, a zwłaszczaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimum socjalne

  Umownie ustalony poziom zaspokajania potrzeb jednostki uznany za społecznieniezbędny. Potrzeby jednostek reprezentuje koszyk dóbr i usług podlegającywycenie. Metody tworzenia koszyka dóbr i jego zawartości oraz sposoby wycenyw krajach, które obliczają m.s., są różne. W Polsce m.s. jest obliczane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  nabywca markowy

  Typ nabywcy charakteryzujący się tym, że podejmując decyzje zakupu dążyprzede wszystkim do zaspokojenia osobistych preferencji i wysokich wymagańdotyczących jakości produktu i związanego z nim prestiżu. Posiłkuje się przy tymrynkową pozycją —> marki jako wyróżnikiem i gwarancją jakości produktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

  Określenie istoty działalności przedsiębiorstwa ze względu na jego rolę i zasad-nicze funkcje spełniane na rzecz otoczenia. Określenie m. może dotyczyć stanuistniejącego (czym jest dane przedsiębiorstwo?) lub wyrażać dążenia przedsię-biorstwa (czym powinno być?). W drugim ujęciu poprawnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  nabywcy wrażliwi na cenę

  Nabywcy, którzy w swoich decyzjach zakupu przede wszystkim kierują sięwysokością ceny produktu. Wyróżnia się wiele charakterystycznych grup n.wyodrębnionych na podstawie tego kryterium: 1) n. kupujący cenę — sązainteresowani nabyciem danego produktu po najniższej cenie, 2) n. lojalni— uznają, że oferta...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  model komunikacji dwustopniowej

  Formuła wyjaśniająca oddziaływanie reklamy, w której przekaz dociera donabywców finalnych nie wprost, lecz drogą pośrednią — poprzez —> liderówopinii, osoby cieszące się autorytetem w szerokich kręgach opinii publicznej,innowatorów, tzw. pierwszych naśladowców czy też pośredników handlowych,tworzących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt

Do góry