Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  TESTY WIARYGODNOŚCI

  Próbkowanie rewizyjne wiarygodności stosowane jest do zbioru badanego, z którego uprzednio wyłączono elementy poddane badaniu pełnemu. Występuje ono w przypadku zastosowania procedur rewizyjnych do mniej niż 100% pozycji sald księgowych lub rodzajów transakcji, umożliwiając audytorowi uzyskanie i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABULOGRAM

  Termin ten wywodzi się z techniki perforacji, nazywanej też techniką maszyn analitycznych lub maszyn systemu kart dziurkowanych. Oznaczał tam zestawienie liczbowe będące końcowym rezultatem procesu przetwarzania danych, realizowanego przez cały zestaw maszyn.

  Sporządzała go maszyna licząco-drukująca...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE

  Przyjmowanie i wydatkowanie gotówki z kasy nosi miano obrotu gotówkowego, a zasady dokonywania tego obrotu określone są jako gospodarka kasowa.

  Jednostka prowadząca działalność gospodarczą zwykle gromadzi w kasie: 1) niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki; 2) gotówkę podjętą z rachunku bankowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCIEŻKA KONTROLNA

  Jest zespołem układów i procedur sprawdzania danych w określonych punktach procesów przetwarzania danych. Przyjmuje ona formę sum i zer kontrolnych, bilansowania oraz powtarzania procedur. Służy do ochrony danych księgowych przed ich zniekształceniem, zwiększa wartość informacji finansowej.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMACYJNY

  Odzwierciedlenie informacyjne wszystkich procesów materialnych i finansowych organizacji budowane w celu zarządzania organizacją. Składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się i przenikających sfer: skodyfikowanej - systemu norm, normatywów, praw, zarządzeń, ustaleń, standardów itp., oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLAD REWIZYJNY

  Ścieżka rewizyjna, oznacza ciąg zapisów, który pozwala na śledzenie operacji gospodarczych od momentu ich wprowadzenia do komputerowego systemu aż do uzyskania wyników końcowych w celu umożliwienia dezagregacji sald i obrotów na poszczególne źródłowe zapisy księgowe dla zapewnienia możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMATYCZNY

  System komputerowy, komputerowy system informacyjny, zespół współdziałających ze sobą w płaszczyźnie logicznej, technologicznej i programowej komponentów: oprogramowania, sprzętu i rozwiązań organizacyjnych. Obejmuje część systemu informacyjnego, który na danym etapie rozwoju organizacji jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASOBÓW KOMPUTEROWYCH

  Do najczęściej stosowanych ś.b.z.k. należą: składowanie, kodowanie, szybkie odtwarzanie, „gorący backup”, mirroring, odtwarzanie do określonego punktu czasowego i ślad transakcji.

  Składowanie on-line jest możliwością utrzymywania kopii danych podczas normalnej pracy użytkowej. Składowanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMATYCZNY RACHUNKOWOŚCI

  Jest elementem systemu informacyjnego organizacji, obejmującym zadania rachunkowości, jej funkcje i zasoby danych; składają się na niego dwa główne człony: infrastruktura technologiczna oraz część bezpośrednio wykorzystywana przez użytkowników, nazywana aplikacją.

  Infrastrukturę technologiczną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE

  Najbardziej płynny składnik aktywów obrotowych jednostki przeznaczony zarówno na bieżące wydatki, jak i na uregulowanie bieżących zobowiązań z najkrótszym terminem wymagalności.

  Według terminologii rachunkowości przez to pojęcie rozumie się: 1) pieniądze (banknoty i monety); 2) jednostki pieniężne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 170

  praca w formacie txt

Do góry